TU Delft start unieke samenwerking met Petrogas Gas Systems B.V.

07 april 2016 door zakelijk@remove-this.tudelft.nl
Vergassing van biomassa

De faculteit 3mE, afdeling Process & Energy van de TU Delft is een samenwerking gestart met het wereldwijd opererende bedrijf in de olie- en gasindustrie Petrogas Gas Systems B.V. voor vergassing van biomassa.

Op donderdag 7 april ondertekende de decaan Theun Baller en Chris van Ree, de Managing Director van Petrogas Gas Systems B.V., een samenwerkingsovereenkomst voor vergassing van biomassa. Uiteraard in bijzijn van afdelingsvoorzitter Bendiks-Jan Boersma en Wiebren de Jong, universitair hoofddocent bij de afdeling Process & Energy van 3mE, die het onderzoek leidt om droge en natte vormen van biomassa te vergassen waardoor synthesegas kan worden gemaakt, de basis voor onder meer diesel-substituut, substituut aardgas, methanol en waterstof. In het kader van toenemende grondstoffen schaarste en in combinatie met andere duurzame energiebronnen een zeer mooi alternatief.

Onderzoek

Een belangrijk deel van het onderzoek vormt het modelleren, ontwerpen en testen van een nieuw type vergasser, alsmede het stof-, zwavel- en teervrij maken van het productgas, het (katalytisch) upgraden van het gas voor verdere katalytische omzetting en het opschalen van lab- naar fabrieksschaal.

Technologie verder ontwikkelen

Samen met Petrogas Gas Systems B.V. zal Wiebren de Jong nader onderzoeken of deze technologie verder ontwikkeld kan worden en uiteindelijk de markt op kan. Het commerciële belang van Petrogas Gas Systems B.V. hierbij is uiteraard groot. Het streven is om in de toekomst een opgeschaalde proeffabriek te bouwen. Voorlopig voeren de beide partners het onderzoek uit in het Process & Energy en Delft Process Technology Institute Lab, dat sinds het voorjaar van 2015 geopend is bij de afdeling Proces & Energy van 3mE.
 
Wiebren de Jong is universitair hoofddocent bij de afdeling Process & Energy van 3mE aan de TU Delft. Hij is als senior onderzoeker betrokken bij verschillende EU en nationale projecten aangaande de voorbehandeling van biomassa, verbranding, vergassing, bio raffinageprocessen en –sinds recent- grootschalige energieopslag. Hij is co-auteur van meer dan 80 artikelen over de thermische en chemische conversie van biomassa.

Lees hier meer over het onderzoek van Wiebren de Jong

Decaan Theun Baller en Chris van Ree, de Managing Director van Petrogas Gas Systems B.V.

Wiebren de Jong, universitair hoofddocent bij de afdeling Process & Energy van 3mE aan de TU Delft en Chris van Ree, de Managing Director van Petrogas Gas Systems B.V.

© 2017 TU Delft

Metamenu