Delft Research Centres

De TU Delft brengt het onderzoek onder in dertien multidisciplinaire speerpunten van onderzoek, de Delft Research Centres (DRC's).

"Als de uitdagingen van het verleden ons al zover hebben gebracht, waar zullen de uitdagingen van de toekomst ons dan wel niet brengen…?"

Een vraag recht uit het hart van de TU Delft. De technologische eisen die voortkomen uit de maatschappelijke uitdagingen, worden steeds complexer. Het beschermen van het land tegen het water is bijvoorbeeld niet simpelweg een kwestie van dijken bouwen. We moeten rekening houden met andere factoren, zoals klimaatverandering, de financiële en maatschappelijke risico's die we willen lopen en de veranderende eisen die de maatschappij stelt. Als we duurzame oplossingen willen vinden, moet dit soort vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief worden bekeken. 

De dertien Delft Research Centres leveren integrale oplossingen voor deze multidisciplinaire problemen door de bundeling van excellent onderzoek. Op deze manier wordt de kennis en expertise die in de loop der jaren op dertien researchterreinen is opgebouwd, beschikbaar gemaakt voor maatschappij, industrie en beleidsmakers.

Programma's voor de toekomst

Andere ingangen van informatie over onderzoek zijn: 

   

 

Naam auteur: Webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu