Energy Club

GreenBlue

Duurzaam uitzendbureau investeert in onderzoek TU Delft.

Contact

Het Delft Energy Initiative is de toegangspoort tot energieonderzoek, –onderwijs en –innovatie aan de TU Delft. Het initiatief jaagt samenwerking en debat aan tussen wetenschappers en studenten onderling en tussen de TU Delft en bedrijven, overheden en politici.  Het Delft Energy Initiative is een van de vier Delft Research-based Initiatives.

Contact met het Delft Energy Initiative

Jaffalaan 5, 2628 BX Delft
email: energy@remove-this.tudelft.nl
telefoon: 015 27 86594

Voorzitter

Paulien Herder
Hoogleraar Engineering Systems Design - Energy & Industry
Faculteit Techniek, Bestuur en

Management TU Delft

 

Over het Delft Energy Initiative

Anoek van Vlaardingen
Secretaris

Samenwerken met de TU Delft?

Lily Li
Senior Commercial Manager

Samenwerken met de TU Delft (The Green Office)?

Chris Hellinga
Projectontwikkelaar / Onderzoeksconsultant

Bedrijvencontact

Pauline van der Vorm

Valorisatie adviseur

Office Manager                                                  

Eveline Zeegers

Persvoorlichting

Sharita Balgobind

  • T: 015 278 1588
  • E: U.S.Balgobind@tudelft.nl

                  

 

 

Naam auteur: Ineke
© 2017 TU Delft

Metamenu