Expert geo-energie


Prof.dr.ir. Jan Dirk Jansen

Tel: +31 (0)15 27 87838
E-mail: j.d.jansen@remove-this.tudelft.nl 
Website afdeling Petroleum Engineering

Geo-energie

Geo-energie – energie uit de ondergrond – is vooralsnog een belangrijke pijler voor de welvaart. Vooral aardgas blijft relevant. Bij het verbranden ervan komt relatief weinig CO2 vrij. Bovendien zorgt het Nederlandse gas ervoor dat ons land zoveel mogelijk onafhankelijk blijft van andere gas-exporterende landen. Aardwarmte en warmte- en koudeopslag in de ondergrond zijn duurzame energie-oplossingen. Onderzoek kan helpen geo-energie op een verantwoorde manier op te sporen en te winnen.

Geo-energie en de TU Delft 

De TU Delft onderzoekt hoe geo-energie, energie uit de ondergrond, zoals gas, olie en aardwarmte, op een verantwoorde manier opgespoord en gewonnen kan worden. De onderzoekers doen dit met een typisch Delftse aanpak waarbij geologie, geofysica en ingenieurswetenschappen worden gecombineerd en waarbij veel wordt samengewerkt met bedrijven.

Onderzoeksprogramma's

Enhanced Oil Recovery

Oliewinning met niet-klassieke technieken om lastig winbare olie alsnog te kunnen produceren.

 

Smart Fields

Door olievelden continu te monitoren met sensoren, seismiek en satellieten en door het inzetten van meet- en regeltechniek, kunnen we op een slimme manier meer olie uit bestaande putten winnen.

 

CO2-afvang, transport en opslag

Onderzoek naar veilige en rendabele opslag van CO2 in de ondergrond en naar gaswinning door injectie van CO2 in kolenlagen.  

 

Resource Engineering

Het mijnen van mineralen, bijvoorbeeld zeldzame aarden, voor toepassing in onder meer mobiele telefoons en zonnepanelen. 

 

 

Onconventioneel gas

De TU Delft onderzoekt hoe onconventioneel gas (zoals schaliegas en gashydraten) op een veilige en rendabele manier opgespoord en gewonnen kan worden.

Ook participeert de TU Delft in een onderzoeksprogramma naar de maatschappelijke acceptatie van schaliegaswinning.

Geothermie

De TU Delft onderzoekt hoe aardwarmte uit waterlagen in de diepe ondergrond opgespoord, opgepompt en gebruikt kan worden om huizen en bedrijven te verwarmen. Het Delft Aardwarmte Project zet zich bovendien om ook op de eigen campus een aardwarmteput te boren.

 

© 2017 TU Delft

Metamenu