Directeur DUWIND


Prof.dr.ir. Gijs van Kuik  

Tel: +31 (0)15 27 84980
E-mail: g.a.m.vankuik@remove-this.tudelft.nl
Info: Website DUWIND

DUWIND R&D

Airborne Wind Power

Windenergie

Integratie van technisch en sociaal-maatschappelijk onderzoek vormt de kern voor de toekomst van windenergie en staat daarom centraal in het windenergieonderzoek aan de TU Delft voor de komende jaren. We schetsen onze wetenschappelijk ambities op het gebied van windenergie in het meerjarige R&D programma 2015-2020 van het TU Delft Wind Energy Institute (DUWIND).

De verschillende onderwerpen worden onderverdeeld in een structuur van drie niveaus. Van het hoogste/overkoepelende niveau in de windenergieketen naar het laagste, specialistische niveau.

 • Wind in duurzame energievoorzieningsstelsels: De interactie tussen grootschalige windenergieproductie en andere energiebronnen en consumenten en ook de interactie met de maatschappij.
 • Windkrachtcentrale: Het ontwerpen en operationeel maken en houden van een windpark op zee als krachtcentrale. De twee onderzoekslijnen zijn integratie van alle ontwerpaspecten ten behoeve van lagere energiekosten en geavanceerde asset management.
 • Windenergieconvertoren: De turbine zelf, haar onderdelen en alle daarbij behorende achtergrondkennis, als ook alternatieve typen windenergieconversies zoals verticale as windturbines en kite power worden hier behandeld. De drijvers van deze onderzoekslijnen zijn optimalisering van het ontwerp voor lagere kosten en langere levensduur.

Meerjarenprogramma
Het volledige meerjarenprogramma staat op de website van DUWIND. 

Innovatie

Aerodynamica van windturbines

De aerodynamische vorm van windturbines en turbinebladen bepaalt hoeveel energie de turbine uit de wind kan halen. De turbine beïnvloedt ook zelf de windstromen. Begrip van de fysische eigenschappen van deze onstabiele windstromen is van belang voor het ontwerpen van efficiënte windturbines.

Smart rotor: de slimme windturbine  

Om de windbelasting op de rotorbladen te verminderen, kunnen smart rotors zelf de vorm van de rotorbladen op ieder moment aanpassen aan de windkracht en windsterkte. Dat doen ze door middel van Lidar, meet- en regeltechniek en slimme materialen.

Hoe werkt de slimme rotor? Bekijk de animatie:  

Kite Power

Kite Power is een vorm van windenergie, waarbij met een radiografisch bestuurbare vlieger elektriciteit wordt opgewekt. Voordeel: op de grootte hoogte waar de vlieger zicht bevindt (tot 900m) waait het altijd en altijd hard. Bekijk de presentatie van onderzoeker Roland Schmehl op TedxDelft, bekijk de foto's op de fotogalerij of de filmpjes op YouTube.

Delftse Spin-offs

Ampelmann

De Ampelmann, bedacht en ontwikkeld tijdens een promotieonderzoek aan de TU Delft, is een platform dat stabiel blijft...

lees verder

WindChallenge

Ultralichte, geruisloze windturbine voor de stedelijke omgeving.

lees verder

Faciliteiten

 • Open Jet Facility
  Open test windtunnel speciaal voor testen windenergietoepassingen, zoals modellen van windturbines 
 • Lage snelheidswindtunnel
  Voor het testen van de vorm van turbinebladen
 • Structuren en Materialenlab
  Voor testen en produceren van innoavtieve composietmaterialen, zoals thermoplastics en slimme materialen
 • Slimme structurenlab
  Testen meet- en regeltechniek en laminaatmaterialen
 • Sleeptank  
  Voor het testen van schaalmodellen schepen en offshore constructies
© 2017 TU Delft

Metamenu