Expert zonne-energie


Prof. dr. ir. Miro Zeman 

Tel: +31 (0) 15 27 82409
E-mail: m.zeman@remove-this.tudelft.nl
Web: Meer informatie

Solar Decathlon


 

Film: Delft Solar...

Zonne-energie

Er valt 10.000 keer meer zonne-energie op aarde dan we nodig hebben. Hoewel de prijs van zonne-energie inmiddels concurrerend is met grijze stroom, is de aanschaf van zonnepanelen duur, hebben de goedkopere panelen nog slechte rendementen en is zijn de huidige elektriciteitsnetten en wet- en regelgeving nog niet optimaal.

Zonne-energie en de energietransitie

“Ik werk aan een product dat de toekomst van de hele wereld gaat veranderen”, Miro Zeman.

Zonne-energie aan de TU Delft

De TU Delft heeft de ambitie zonne-energie fors goedkoper te maken. De focus ligt hierbij op PV-zonne-energie: verhogen van het rendement van zonnecellen door nieuwe materialen en systemen te ontwikkelen voor zonnecellen. Daarnaast ontwerpen onderzoekers goedkopere productiemethoden voor zonnepanelen en een geschikte elektriciteitsmarkt. In het zonnecellab van de TU Delft worden zonnecellen gemaakt en getest.


Flexibele zonnecel

Onderzoeksprogramma's

Materialen voor zonnecellen

Goedkope dunne-film silicium zonnecellen met hoog rendement 

Hoe verhoog je het rendement van zonnecellen met behulp van lichtmanagement? Bekijk de animatie: 

Zwart silicium


Transporteigenschappen in nieuwe zonnecelmaterialen

  • Onderzoek naar organische materialen, kwantumdotzonnecellen, nanotechnologie, verhogen theoretisch rendement
  • Afdeling Optoelectronic Materials, faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)


Zonne-energiesystemen


Stroomramen


Energie-efficiënt design van consumentenproducten

Innovaties

Prototype stroomraam

Erik van der Kolk en student Koen Hooning bouwen een werkend stroomraam om nieuwe materialen te kunnen testen.

Proeffabriek flexibele zonnefolie (Nuon-Helianthos, nu HyET Solar)

Samen met partners als Akzo Nobel, Nuon, TNO, TU Eindhoven en Universiteit Utrecht ontwikkelde de PV-onderzoeksgroep van de TU Delft de lichtgewicht, flexibele zonnecellen.

Het zonnecellab

In het zonnecellaboratorium bij DIMES staat apparatuur waarmee echte zonnecellen gemaakt en getest kunnen worden. Onderzoeksresultaten komen niet voort uit computermodellen, maar uit proeven met echte zonnecellen.

Delftse spin-offs

FlexSol Solutions

Flexibele zonnecel voor gebruik in dakpannen of lichtmasten.
Read more

Eternal Sun

Zonnesimulator voor het testen van zonnepanelen. 
Read more

Lemnis Lighting

Solar-oplossingen voor ontwikkelingslanden.
Read more 

Solar Swing

Transparant zonnepaneel dat stroom opwekt, warmte opvangt en dient als raam.
Read more

Deze spin-offbedrijven zijn onderdeel van Yes!Delft, de incubator van de gemeente Delft, TNO en de TU Delft

© 2017 TU Delft

Metamenu