Aanmelden

Aanmelden is verplicht en kan via deze link.

Programma Dag 1

Sociale Innovatie en de Energietransitie

De Nederlandse energiesector heeft voor verduurzaming en de energietransitie veel oplossingen beschikbaar. Maar deze oplossingen zijn vooral technisch van aard, zoals slimme thermostaten, warmtepompen, het opslaan van energie in batterijen en energiezuinige gebouwen. Onderzoek naar de sociale en gedragsmatige facetten van duurzaamheid en energie blijft achter en wordt meestal apart van technisch onderzoek uitgevoerd. Zo kan het gebeuren dat in een late, technische ontwikkelingsfase uit gedragswetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen een technologie niet accepteren, of niet bereid zijn hun gedrag aan te passen. Deze sociale factoren kunnen de energietransitie vertragen en ervoor zorgen dat er onnodige kosten worden gemaakt.  Er is behoefte aan een multidisciplinaire aanpak.

Maandag 3 april (voertaal Nederlands)
Ingenieurs, beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers presenteren – en bespreken - tijdens plenaire en parallelsessies dilemma’s en vragen zoals: Kan sociale innovatie een technologische energieinnovatie versterken of juist in de weg zitten? Wat kunnen studenten doen om de energietransitie te versnellen? Hoe ziet het Nederlandse energielandschap er uit in 2050? Wie zijn de winnaars en verliezers van de energietransitie? De Missing Chapter Foundation onder leiding van Laurentien van Oranje brengt een dialoog tot stand tussen besluitvormers en kinderen over de vraag hoe sociale innovatie bij kan dragen tot een succesvolle energietransitie.
Locatie: Delft Science Centre, Mijnbouwstraat 120 in Delft
Tijd: 9.00-17.15 uur, aansluitend een borrel tot 18.00 uur

Dinsdag 4 april (voertaal Engels) - Academisch Programma
Sociaal-wetenschappers in het energiedomein uit zowel  binnen- als buitenland presenteren hun onderzoek. Ook gaan ze met elkaar in debat en bespreken ze de onderzoeksagenda. De presentaties worden in twee tracks opgedeeld: bestuur en gedrag. Klik hier als u geinteresseerd bent in de 'paper presetations' en 'poster session'.
Locatie: TU Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Jaffalaan 5 in Delft
Tijd:  9:00-17:15 uur, aansluitend een borrel tot 18:00 uur

Aanmelden
Het aantal plaatsen in beperkt. Deelname aan het symposium is gratis, aanmelding is verplicht. U kunt zich voor 1 of 2 dagen aanmelden via dit formulier

Naam auteur: Webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu