Health

Een vergrijzende samenleving zal meer aanspraak maken op de gezondheidszorg, terwijl er tegelijkertijd minder personeel beschikbaar zal zijn. Het Delft Health Initiative werkt aan oplossingen die niet alleen de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg verder verbetert, maar deze ook toegankelijk houdt voor toekomstige generaties.

  

Naam auteur: M&C
© 2017 TU Delft

Metamenu