Cijfers over energie

Begrijpelijke en betrouwbare feiten en cijfers zijn essentieel voor discussies over energie: hoeveel energie wordt er in Nederland gebruikt, waarvoor en hoe wordt het opgewekt? Welke bronnen kunnen we in welke ordegrootte inzetten om ook in de toekomst over voldoende, betaalbare en betrouwbare energie te beschikken? De TU Delft geeft inzicht in de feiten en cijfers over energie.  

Enipedia

Enipedia is een website op basis van wiki- en semantisch webtechnologie, waarop gebruikers data over energie en industrie kunnen uitwisselen. Ook is het mogelijk om gegevens van verschillende bronnen met elkaar in verband te brengen. Enipedia is een initiatief van onderzoekers van de faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft. Bezoek Enipedia.


Homepage: Enipedia.

De Energievoorziening van Nederland - boekje  

Ter gelegenheid van het jaarcongres van KIVI NIRIA 'Duurzaam omgaan met Energie' op 6 oktober 2010 hebben het Delft Energy Initiative en de KIVI NIRIA Stuurgroep Energie - naar voorbeeld van de Britse wetenschapper David MacKay - een bundeling gemaakt van feiten en cijfers met betrekking tot de energievoorziening in Nederland nu en in de toekomst.  

Synopsis 'Sustainable Energy, without the hot air'

Lees een Nederlandstalige synopsis van het boek van David MacKay.

 

 

Naam auteur: Ineke
© 2017 TU Delft

Metamenu