Kerngegevens

Feiten en cijfers

De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om onze hoge standaard van onderzoek en onderwijs. De TU Delft heeft talloze contacten met regeringen, handelsorganisaties, consultancy’s, de industrie en het midden- en kleinbedrijf.

Feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u kengetallen en gedetailleerde informatie over de TU Delft omtrent studenten, onderwijs, onderzoek, personeel en financiën. Deze informatie wordt na goedkeuring van het jaarverslag bijgewerkt.

                        

Onderwijs

Onderzoek

Financiën

Personeel

Jaarverslagen

In het jaarverslag blikt de TU Delft terug op ontwikkelingen in de organisatie, het onderwijs, het onderzoek en op het gebied van kennisvalorisatie. Ook de ondersteunende processen en de financiële verslaglegging maken onderdeel uit van het jaarverslag.

© 2016 TU Delft

Metamenu