Trends 2000-2013

Matrix Onderzoek (.xlsx, 11 kB)

Onderzoek

a) Bron: Metis (BTUD). De aantallen publicaties zijn met terugwerkende kracht aangepast aan de nieuwe VSNU-definities uit 2009. Wetenschappelijk: (ref. en non-ref.) artikel in tijdschrift, boek en boekdeel, dissertatie, congresbijdrage. Vak: artikel in tijdschrift, boek en boekdeel, annotatie, congresbijdrage, protocol, extern rapport. Populair: boek en boekdeel, bijdragen in dag-, weekblad en tijdschrift. Overig: boek- en tijdschriftredactie, inaugurele rede, abstract, ontwerp, octrooi, televisie- of radio-optreden, anders. b) De totaaltelling man/vrouw kan afwijken door de administratieve indeling "Man, vrouw, onbekend, overig"
Naam auteur: Webredactie DSD
© 2017 TU Delft

Metamenu