Onderzoeksinstituten

Onderzoeksinstituten zijn onderzoeksinstellingen die in erkenning, grootte en deelname van disciplines sterk variëren. De TU Delft kent drie wettelijk erkende onderzoeksinstituten: Reactor Instituut Delft (RID) en IRCTR. Deze laatste valt onder de faculteit EWI.

Verder participeert de TU Delft in drie van de vier door de minister van OC&W erkende topinstituten: Voeding, Metalen, Telematica en Polymeren. Van Metalen (NIMR) is de TU Delft penvoerder. Ten slotte is er een groot aantal kleinere, niet erkende onderzoeksinstituten actief.

Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu