Wie zijn we

Missie en visie

De TU Delft draagt met haar unieke technologische infrastructuur, brede kennisbasis, wereldwijde reputatie en succesvolle alumni significant bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zowel nationaal als internationaal.

De TU Delft wil haar missie uitvoeren door nieuwe, grensverleggende wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen die leiden tot de noodzakelijke technologische doorbraken: kennis als product. Centraal hierbij staat - vanuit een perspectief op duurzaamheid - het op wereldniveau tot stand brengen van multidisciplinair onderzoek en ontwerpen. Haar faculteiten en haar unieke grootschalige technische onderzoeksfaciliteiten vormen hierbij een belangrijke basis.

De TU Delft verspreidt haar kennis door hoog gekwalificeerde kenniswerkers op te leiden en kennistoepassingen te stimuleren: kennis als vermogen. Haar opleidingen hebben een internationale aantrekkingskracht. Centraal in de visie staat het aantrekken en benutten van een zo divers mogelijke talentpool. Onderwijs en onderzoek zijn met elkaar verweven en nevengeschikt; beide zijn belangrijke randvoorwaarden voor kennisvalorisatie.

Onze successen

De Technische Universiteit Delft werkt aan nieuwe, grondbrekende inzichten en oplossingen voor urgente, maatschappelijke vraagstukken in de wereld. Wij zijn dan ook trots op onze successen! Lees verder

Organisatie

De TU Delft bestaat uit acht faculteiten en de universiteitsdienst, waarin de ondersteunende diensten, zoals de afdeling Finance & Control en de afdeling Marketing & Communicatie, gebundeld zijn. De TU Delft heeft een kleine 5000 werknemers in dienst en werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en we staan bekend om onze hoge standaard van onderzoek en onderwijs. Lees verder

Faciliteiten

De TU Delft heeft een groot aantal onderzoeksfaciliteiten en natuurlijk ook een aantal andere belangrijke facilteiten, zoals het Sport- en Cultuurcentrum, waar je terecht kan voor bijna alle binnen- en buitensporten. Daarnaast is er een aantal meditatie-/stilteruimtes aanwezig en heeft de universiteit een personeelsvereniging, Prometheus. Lees verder

TU en de maatschappij

Gezond oud worden, duurzame en betaalbare energie, een veilige en schone leefomgeving en betrouwbaar reizen en vervoeren. Gezondheid, energie, leefomgeving, infrastructuren en mobiliteit zijn de grote maatschappelijke thema’s van nu en TU Delft is zeer betrokken bij deze onderwerpen. Lees verder

Ontmoet de TU Delft

We willen je natuurlijk graag ontmoeten en dat kan ook! Kijk in de agenda waar je ons dit jaar kan ontmoeten. Lees verder

Naam auteur: Recruitment
© 2017 TU Delft

Metamenu