Strategie

Valorisatieagenda 2020

In de Roadmap TU Delft 2020 worden de strategische prioriteiten van de TU Delft op onder meer het gebied van valorisatie aangegeven. 

Deze strategische prioriteiten zijn uitgewerkt in de ‘Valorisatieagenda TU Delft 2020’ die in maart 2014 is vastgesteld door het College van Bestuur. >> Lees verder...

Lees ook:

Nieuwsbrieven

Lees ook de nieuwsbrieven van de projecten:

Apply now!

© 2014 TU Delft

Metamenu