Nog vragen?

Alle informatie over de decentrale selectieprocedure van de opleiding Nanobiology vind je op de website

Individuele vragen over de procedure kun je stellen via Selection-BSc-NB@remove-this.tudelft.nl.

Bacheloropleiding Nanobiology

Numerus fixus

Voor de opleiding Nanobiology is een numerus fixus ingesteld. Met ingang van het academisch jaar 2017-2018 worden alle 100 beschikbare plaatsen in de opleiding Nanobiology toegewezen via decentrale selectie. De aanmeldingsdeadline hiervoor verloopt op 15 januari 2017. Je kunt hier het tijdspad checken.

Decentrale selectie

De decentrale selectieprocedure van Nanobiology bestaat uit een online vragenlijst, de BMAT-testdag in Delft en de selectiedag in Rotterdam.

Online vragenlijst
Na het sluiten van de aanmeldingstermijn ontvangen alle kandidaten een online vragenlijst. Hierin vragen we o.a. je gegevens, schoolcijfers en motivatie. Zorg dat je de vragenlijst op tijd invult om deel te mogen nemen aan de rest van de selectieprocedure. Je kunt de online vragenlijst invullen t/m 17 februari 2017.

BMAT-testdag
Naast de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst ontvang je een uitnodiging voor de BMAT-testdag. De BMAT-testdag is op 11 februari 2017 en vindt plaats in Delft. Meer informatie over de BMAT-testdag vind je hier.

Selectiedag
Aan zowel de antwoorden van de online vragenlijst als de resultaten van de BMAT-test wordt een score toegekend. Op basis van deze twee scores wordt een ranking opgesteld. Iedere kandidaat ontvangt een rangnummer en de beste 150 kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiedag op 25 maart 2017 in Rotterdam. Op deze selectiedag worden diverse competenties en vaardigheden op verschillende manieren getest.

Ranking & uitslag

Op basis van de scores op de online vragenlijst, de resultaten van de BMAT-test en de resultaten van de selectiedag wordt voor de overgebleven 150 kandidaten opnieuw een totaal ranking opgesteld. Behoor je op basis van je definitieve rangnummer tot de eerste 100 kandidaten, dan betekent dat echter niet automatisch dat je geplaatst bent. Van DUO krijg je na 15 april 2017 te horen of je rangnummer toegang geeft tot de opleiding Nanobiology. De uitslagbrief die je van de opleiding krijgt is dus nog géén bewijs van toelating voor de opleiding.
Meer informatie over de ranking & uitslag vind je hier.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die een bekwaam en professioneel nanobioloog kunnen worden. Via decentrale selectie kijken we of je in huis hebt wat hiervoor nodig is. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse in wiskunde, natuurkunde en biologie.

Hoe kan ik me voorbereiden?

Op de online vragenlijst kun je je niet voorbereiden. Voor de selectiedag op 25 maart vragen we je een artikel, dat je krijgt toegestuurd, door te nemen. Op de BMAT-testdag (11 februari) kun je je wel goed voorbereiden. Lees alle informatie aandachtig door en oefen de oude testen om optimaal voorbereid te zijn. De nadruk binnen de gehele selectieprocedure ligt op je motivatie en het bezitten van de kwaliteiten om een goede nanobioloog te worden.

Tijdspad

  • t/m 15 januari 2017: aanmelden bij Studielink voor BSc Nanobiologie.
  • Tweede helft januari 2017: je ontvangt de link naar de online vragenlijst. Je kunt de online vragenlijst invullen t/m 17 februari 2017.
  • Zaterdag 11 februari 2017 is de BMAT-testdag in Delft.
  • Half maart 2017 ontvang je het rangnummer op basis van de eerste twee onderdelen van de selectieprocedure en – indien relevant – een uitnodiging voor de selectiedag in Rotterdam.
  • 25 maart 2017 is de selectiedag in Rotterdam.
  • Na 15 april 2017 ontvang je je definitieve rangnummer van de selectieprocedure van de opleiding.
  • Via Studielink hoor je of je bent geplaatst.

Meer informatie

Lees verder over: van aanmelden tot inschrijven

© 2017 TU Delft

Metamenu