Master City Developer

Post-master programma

Geef vorm aan de toekomst van het vak en onze steden. Speciaal voor hen die willen groeien in hun rol als leider van complexe en snel veranderende projecten op gebied van stedelijke gebiedsontwikkeling en –herontwikkeling, is er de Master City Developer (MCD). De opleiding zit bovenop de ontwikkelingen in de praktijk waar veel behoefte is aan specialisten die goed in staat zijn een regierol te vervullen op strategisch niveau.

Dichtbij de praktijk

In de studie volgen theorie en praktijk, maar ook inhoud en proces elkaar op. Met de kennis, de vaardigheden en het zelfvertrouwen die je hier opdoet, geef je vorm aan de toekomst van het vak en onze steden. Je volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en je bent in staat om een eigen gefundeerde visie te formuleren. De Master City Developer is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), de TU Delft (Real Estate & Housing) en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).

Wat je leert

Tegenwoordig kan niemand grote projecten binnen stedelijke gebiedsontwikkeling geheel controleren. Wat voor de financiële crisis en economische recessie vanzelfsprekend was, is nu onzeker. De verandering van rollen en businesscases zijn groot. In de dagelijkse praktijk van ons vakgebied bestaat grote behoefte aan professionals die het vermogen hebben om strategisch te sturen in complexe, gebiedsgerichte projecten. Er is behoefte aan professionals die kennis en vaardigheden hebben om de regie te voeren over projecten waarin vele sectoren, belangen, schaalniveaus en functies in elkaar grijpen en waar diverse inhoudelijke aspecten van ruimtelijke ontwikkelingsprocessen (o.a. financieel, juridisch, bestuurlijk, stedenbouwkundig) samenkomen. Daarnaast moeten gebiedsontwikkelaars de vaardigheid hebben om een veelheid aan actoren, met zeer uiteenlopende achtergronden en belangen, in een proces samen te brengen en gezamenlijk tot resultaten te laten komen. Al deze mechanismen en processen komen nadrukkelijk naar voren in deze opleiding.

Meer informatie

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu