Studiefinanciering

Het parlement heeft het Wetsvoorstel studievoorschot aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit gaat veranderen. Vanaf 1 september 2015 vervalt de basisbeurs voor nieuwe bachelor- en masterstudenten. Een lening (het studievoorschot) van de overheid tegen voordelige voorwaarden vervangt de basisbeurs. Nieuwe bachelor- en nieuwe masterstudenten kunnen volgend jaar gebruikmaken van het studievoorschot. Het studentenreisproduct (de ov-kaart voor studenten) blijft bestaan. De aanvullende beurs voor studenten met minder draagkrachtige ouders wordt hoger.

Meer informatie

Voor meer informatie, raadpleeg de website van DUO
Of neem voor informatie over je studiefinanciering contact op met Career and Counselling services van de TU Delft of met het Steunpunt Studiefinanciering van DUO.

Career and Counselling servicies
T: 015 27 88004
E: Careerandcounsellingservices@remove-this.tudelft.nl

Steunpunt Studiefinanciering 
T: 050 599 77 55
E: http://www.duo.nl/

Naam auteur: M&C
© 2017 TU Delft

Metamenu