Contact

TU  Delft Valorisation Centre
Mekelweg 4
2628 CD Delft
015 278 6751
E  zakelijk@remove-this.tudelft.nl
w  www.zakelijk.tudelft.nl
w  www.vc.tudelft.nl (intranet)

Investeren in innovaties

TU Delft Research Exhibition

Een nieuwe en prikkelende research exhibition waar u kennis kunt maken met onze innovatieve technologische ideeën die van belang zouden kunnen zijn voor uw bedrijf.
>> Lees verder

Sport Innovaties

TU Delft Sports Engineering InstituteWat hebben topsport en technologie met elkaar te maken? Van alles! Topsport stelt extreem hoge eisen. Niet alleen lichamelijk. Om hun prestaties te kunnen blijven verbeteren, kijken topsporters verder. Naar kleding en uitrusting; naar materialen en ontwerp. >> Lees verder

VPdelta, Deltatechnologie & Water

Innovaties marktrijp maken
VPdelta is ingericht als een gezamenlijk valorisatieprogramma, waarbinnen innovaties marktrijp worden gemaakt; leidend tot meer investeringen, meer omzet en meer bedrijvigheid in de sector. VPdelta richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen (startende) bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden die actief zijn op het gebied van deltatechnologie en waterbouw. >> Lees verder

Medische Innovaties

Medic helpt bij het realiseren van technologische innovaties in de medische wetenschappen en de gezondheidszorg en brengt slimme ideeën naar de markt. Deze ideeën kunnen afkomstig zijn van onderzoekers, bedrijven of gezondheids-werkers. >> Lees verder

© 2017 TU Delft

Metamenu