Proeftuin voor overstromingen
Website: Flood Proof Holland

Boek

Innoveren in Stroomversnelling

21 april 2015
Valorisatie Programma Delta en Watertechnologie komt met boek ‘Innoveren in Stroomversnelling

VPdelta

Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water

Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water, afgekort VPdelta, is ingericht als een gezamenlijk valorisatieprogramma, waarbinnen innovaties marktrijp worden gemaakt; leidend tot meer investeringen, meer omzet en meer bedrijvigheid in de sector. VPdelta richt zich op het bevorderen van samenwerking tussen (startende) bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden die actief zijn op het gebied van deltatechnologie en waterbouw. VPdelta bevordert, jaagt aan en verstevigt de valorisatieketens in de sector.

STARTPUNT
Als gevolg van een veranderend klimaat, mondiale bevolkingsgroei en toenemende urbanisatie in deltagebieden, nemen wereldwijd de uitdagingen toe om veilig in delta’s te kunnen verblijven. In de regio Zuid-Holland is een cluster aan verschillende partijen gevestigd met onderscheidende expertise in deltavraagstukken; kennisinstellingen, opleidingsinstituten, overheidsorganisaties en vele kleine en grote bedrijven.

VAN KENNIS NAAR KUNDE
Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta) wil het cluster delta & water als kristallisatiepunt voor innovatieve initiatieven op het gebied van deltatechnologie, waterbouw en waterbeheer zichtbaar te maken. Onder andere door het mede initiëren en realiseren van proeftuinen en innovatieve projecten.

WERKWIJZE
Binnen VPdelta zijn vier actielijnen uitgezet die gezamenlijk bijdragen aan de centrale doelstelling van het programma: Clusterversterking, Projectontwikkeling, Startersondersteuning en Ontwikkeling Showcases.

Meer informatie

Lees verder op website: www.vpdelta.nl

 

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu