Delft Enterprises

Delft Enterprises is de one-stop-shop voor ondernemerschap en spin-out-bedrijven ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft.

We verbinden innovatie (veelbelovende ideeën van de TU Delft), ondernemerschap (talentvolle studenten en medewerkers) en financiering om ervoor te zorgen dat waardevolle kennis van de universiteit de weg naar de markt vindt.
We helpen studenten en medewerkers van de TU Delft met het uitwerken van ideeën en opzetten van startups die ontstaan uit het intellectueel eigendom van de universiteit.

In samenwerking met TU Delft verschaft Delft Enterprises financiering aan (aanstaande) ondernemers in verschillende stadia van de ontwikkeling van het product of proces. We geven ondernemers advies op diverse gebieden en stellen het uitgebreide netwerk van de TU Delft beschikbaar. Daarnaast gaan we op zoek naar externe investeerders voor onze bedrijven als de tijd daar rijp voor is.

Om zoveel mogelijk business cases om te vormen tot succesvolle bedrijven zoekt Delft Enterprises steevast naar studenten en medewerkers met ondernemersambities en ondernemers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Wil je ook ondernemen? Kijk voor meer informatie op onze website: www.delftenterprises.nl

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu