Contact

TU  Delft Valorisation Centre
Margo Strijbosch
Teamleider NL Research Funding
015 2783917
Margo Strijbosch

TU  Delft Valorisation Centre
Servaas Duterloo
Teamleider EU Research Funding
015 2783758
Servaas Duterloo

Bioprocess Pilot Facility

De komende tientallen jaren moeten we overgaan van een economie die is gebaseerd op fossiele grondstoffen naar één die biomassa als grondstof gebruikt: een biogebaseerde economie. Dat is van cruciaal belang voor het milieu, bovendien raken fossiele grondstoffen op. In de Bioprocess Pilot Facility (BPF) kunnen nieuwe duurzame productieprocessen worden opgeschaald en getest.

De stap van laboratoriumschaal naar industriële schaal is niet eenvoudig. Procescondities en grondstoffen moeten eerst uitgebreid getest worden. Dat vereist complexe installaties die veel bedrijven zich niet kunnen veroorloven. Daarom hebben universiteiten, bedrijven en overheden de handen ineen geslagen om deze proeffaciliteit te realiseren. In de BPF kunnen start-ups, bedrijven en onderzoeksinstellingen gebruik maken van opschalingsmogelijkheden naar pilot, demo- en zelfs commerciële schaal. Zo wordt een brug geslagen tussen wetenschappelijke en technologische kennis enerzijds en industriële producten anderzijds. Daarmee komt een einde aan wat nu vaak nog een ‘valley of death’ is in de bio-innovatie.

De Bioprocess Pilot Facility B.V., die in mei 2012 geopend werd, is een uitbreiding van de voormalige proeffabrieken van DSM. Hier werd al onderzoek gedaan naar de opschaling van fermentatieprocessen, maar de proeffaciliteit is grondig gerenoveerd en uitgebreid met onder meer apparatuur voor de voorbehandeling van biomassa. Daarmee kunnen biologische reststromen, zoals landbouwafval, worden voorbereid op de fermentatie. Tijdens de fermentatiefase wordt vervolgens met behulp van enzymen en micro-organismen de biomassa omgezet in het gewenste product. Die producten kunnen uiteenlopen van medicijnen tot voeding en voedingsstoffen tot biobrandstoffen.

Met zijn modulaire faciliteiten, openinnovatiestructuur en nieuwe voorbehandelingsfabriek is de BPF uniek in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Door het delen van kennis, kosten, risico’s en faciliteiten kunnen bedrijven en instellingen efficiënt hun duurzame processen en producten testen. Dit vergroot de kans op commercieel succes en komt de economie ten goede.  Bovendien fungeert de BPF als opleidingscentrum voor studenten, onderzoekers en professionals.

Meer informatie

© 2017 TU Delft

Metamenu