Erasmus Charter for Higher Education

De internationaliseringsstrategie voor de periode 2014-2020

De missie van de TU Delft voor de middellange termijn strategie (Roadmap 2020) is dat de TU Delft substantieel bijdraagt aan de duurzame samenleving van de 21e eeuw door het verrichten van grensverleggend technisch wetenschappelijk onderzoek van erkend internationaal wereldniveau, door het opleidingen van maatschappelijk betrokken ingenieurs en doctors, en door het helpen vertalen van kennis in economisch en maatschappelijke waardevolle technologische innovaties en bedrijvigheid.

Hoofddoelstellingen van de internationaliseringsstrategie voor de periode 2014-2020 zijn:

 • Het aantrekken van internationaal top talent en het vergroten van de internationale instroom (EU en non-EU) in de master en PhD opleidingen
 • Het verder uitbreiden en onderhouden van internationale (strategische) samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, onderzoek en training en met relevante multinationals, bedrijven en overheidsorganisaties om de TU hiermee wereldwijd als leidende universiteit te positioneren
 • Internationalisering van alle bachelor opleidingen (door vergroting van het aanbod aan vakken in het Engels/een minor in het Engels per opleiding)
 • Verdere uitbouw van het aanbod aan joint education en postacademisch onderwijs
 • Het aanbieden van online-masters onderwijs wereldwijd
 • Het vergroten van de studenten-, staf- en docentenmobiliteit
 • Het bevorderen van de integratie tussen internationale en Nederlandse studenten
 • Verdere implementatie van een internationaal communicatiebeleid met tweetaligheid op de werkvloer (Nederlands en Engels) als norm
 • Verbetering van de informatievoorziening aan internationale studenten over de lesmethodes en de wijze van toetsing aan de TU
 • Uitbreiding van de dienstverlening van het Central International Office aan inkomende PhD’s en staf.
 • Vergroting van het huisvestingsaanbod voor internationale studenten en staf in samenwerking met de gemeente Delft en studentenhuisvesters.

Internationale ervaring

De TU zet vooral in op het vergroten van de instroom in de MSc en PhD fase. Voor toptalent worden excellentie beurzen beschikbaar gesteld. De ambitie in de bachelor fase is dat iedere opleiding tenminste één Engelstalige minor aanbiedt waardoor er meer mogelijkheden komen voor de ontvangst van bachelor exchange studenten. Doelstelling voor de uitgaande studentenmobiliteit is dat twee derde van de afstudeerders een internationale ervaring heeft opgedaan. Staf- en docentenmobiliteit zullen sterk worden aangemoedigd vanwege de synergie met andere ERASMUS for All actions.
>>Lees verder...

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu