Contact

TU  Delft Valorisation Centre
Margo Strijbosch
Teamleider NL Research Funding
015 2783917
Margo Strijbosch

TU  Delft Valorisation Centre
Servaas Duterloo
Teamleider EU Research Funding
015 2783758
Servaas Duterloo

Talking Traffic

De wegen in Nederland zijn overvol. Kleine verstoringen in de verkeerstroom leiden al snel tot files. Een maatschappelijk en economisch probleem. Ruimte voor veel meer asfalt is er niet echt. Geen nood, want er is toch een betere oplossing: coöperatief rijden. Met geavanceerde technologie kunnen we voertuigen laten samenwerken om filevorming te verminderen, uitstoot te reduceren en veiligheid te verhogen, kortom: het verkeer duurzaam te regelen.

Met het aantrekken van de economie zullen naar verwachting de filekosten weer snel stijgen tot meer dan een miljard euro per jaar (niveau 2010). Uit simulatiestudies met automatisch filerijden hier aan de TU Delft uitgevoerd, blijkt dat als 10% van de auto’s is uitgerust met Adaptive Cruise Control (ACC) er maar liefst 30% minder filevorming is. Dat scheelt 300 miljoen euro per jaar. Daar komt de winst op veiligheid en milieu nog bij. En ACC is nog maar de eerste stap in het coöperatief rijden.

Auto’s die praten

De internationale automotive industrie zet in op automatisch ofwel autonoom rijden. De automatische auto kan vooral zien en reageren op wat hij ziet: afremmen en versnellen, op de juiste baan blijven, sturen. Maar om op drukke wegen in dichtbevolkt gebied druk verkeer zichzelf te laten regelen, is dat niet genoeg. Daarvoor moeten auto’s met elkaar communiceren. Nederland zet daarom in op auto’s die kunnen praten. Met razendsnelle communicatie tussen auto’s kunnen we files tegengaan. Denk aan auto’s of vrachtwagens die achter elkaar rijden in treinformatie, het zogenaamde platooning.

Autonoom rijden en coöperatief rijden vullen elkaar aan en moeten uiteindelijk leiden tot auto’s die kunnen zien én praten. Nederland loopt voorop in die ontwikkeling. Bij de TU Delft zijn we bijvoorbeeld goed in het simuleren en modelleren van voertuigsystemen en verkeersstromen.

Verschillende concepten worden al in de praktijk getest. Zo is er de Praktijkproef Amsterdam, waar intelligente verkeerslichten en persoonlijk verkeersadvies de files op de ring moeten oplossen. Brabant in-car III is een drietal projecten dat doorstromingsproblemen op de A67 met behulp van nieuwe ‘in-car’-technologie voor auto- en vrachtverkeer. Binnen Spookfiles A58 wordt slimme technologie ontwikkeld om filegolven te voorkomen. TU Delft neemt deel in al deze projecten, die worden uitgevoerd door consortia van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. De Gouden Driehoek dus.

Meer informatie

© 2017 TU Delft

Metamenu