Program:

NICHE-MMR-250: Capacity building in Integrated Water Resources Management (IWRM) in Myanmar
•  Funded by NUFFIC
•  Duration: 4 jaar:2016-2019

Contact:

Marjan Kreijns
Programma Manager
T +31 15 27 82966
E  M.S.Kreijns@remove-this.tudelft.nl

Waterbouwkunde en waterbeheer in Myanmar in beweging

Project capaciteitsopbouw Integrated Water Resources Management (IWRM)

Kansen voor waterbouwkunde en waterbeheer

Myanmar is het grootste land in Zuidoost Azië. Tijdens het langdurige militaire regiem heeft het onderwijs, mede door de internationale isolatie, een achterstand in kennis van de huidige technologische mogelijkheden opgelopen. Het land is sinds kort weer open voor de buitenwereld. Uitwisseling van expertise en samenwerking is hierdoor weer mogelijk. De huidige regering hanteert een ‘green growth strategy’. Hierbij is duurzaam management van landbouwgrond, grondstoffen en water van groot belang. TU Delft draagt in Myanmar bij aan de capaciteitsopbouw van de expertise op het gebied van water.

Water in Myanmar

Het land is zeer waterrijk. Ayeyarwady is de belangrijkste rivier van Myanmar. Met een lengte van ruim 2170 kilometer is het één van de grootste rivieren van Zuidoost-Azië. Inwoners van het grote land kennen tijden van overstromingen en droogte. Allocatie van het water is erg belangrijk om watertekorten op te vangen en te voorkomen. Havens staan onder druk van de economische groei en toenemende urbanisatie. De infrastructuur voor de scheepvaart om de regio’s van het hele land te kunnen bereiken vraagt om aandacht. Daarom startte de geïntegreerde aanpak van waterbeheer en waterbouwkunde.

Academische delegatie

Op 11 april 2016 arriveerden zeven professoren en docenten uit Myanmar daarom in Delft. De academici zijn werkzaam bij de universiteiten Yangon Technological University, Myanmar Maritime University en Mandalay Technological University. Zij zijn gespecialiseerd in waterbeheer en waterbouwkunde met specialisaties in kust-, rivier- en havengebieden. Tijdens hun werkbezoek van ruim drie weken bouwden zij aan hun netwerk, deden zij kennis op en wisselden zij met collega’s van de TU Delft, UNESCHO IHE en Deltares ideeën uit. De waterexperts uit Myanmar zullen met hun opgedane ervaringen in Delft binnen het project in eigen land het academische curriculum verder vernieuwen. Opdat de arbeidsmarkt in Myanmar vaker kan beschikken over lokale professionals in waterbeheer en waterbouwkunde met kennis van de huidige technologie en methodieken.

Belang van water

De academici uit Myanmar motiveerden hun specialisatie in water: “Myanmar heeft veel toegang tot water. Als we onze waterhuishouding, rivieren, havens en kades optimaal gaan benutten en beschermen, kunnen boeren, handelaren en stedelingen veel meer profiteren van de potenties die Myanmar heeft. De erosie langs de rivierbeddingen zouden we beter kunnen tegengaan en de veiligheid van de mensen in de binnenlanden tevens beter waarborgen tegen overstromingen. Voor de toekomst van ons land is effectieve waterbouwkunde en waterbeheer dan ook onmisbaar.”

Relevantie van Nederland

Zeer geïnteresseerd startte de academische delegatie uit Myanmar hun werkbezoek: “Voor ons is Nederland een interessant land. Jullie hebben eveneens een natuurramp gekend en weten wat watersnood is. Bovendien ligt jullie land voor een groot deel onder NAP. Jullie kennen grote uitdagingen om het land te beschermen tegen water. Het is voor ons buitengewoon nuttig en inspirerend om te zien hoe technologie voor geïntegreerde waterbouw en waterbeheer zich binnen de context van deze bedreigingen van overstromingen zich bij jullie heeft ontwikkeld.”

De academische delegatie met Wouter Jurgens, de toekomstig Ambassadeur Nederland te Myanmar,  in het TU Delft Waterlab.

Samenwerken en netwerken

Wouter Jurgens, vanaf juni 2016 Ambassadeur Nederland te Myanmar, kwam samen met collega’s van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Rijksdienst Voor Ondernemend NL, Rijkswaterstaat en het Netherlands Water Partnership met de academische delegatie uit Myanmar kennis maken. Gezamenlijk bezochten zij met grote belangstelling het Waterlab van de afdelingen Watermanagement en Waterbouwkunde van de TU Delft.

Alwin Commandeur (Valorisatiecentrum TU Delft) leidt de delegatie rond op de Tweede Maasvlakte.
Alwin is in het kader van het Young Expert Programme de plaatselijk coördinator van het IWMR-project.

Praktijkvoorbeelden

De professoren waren zeer te spreken over hoe de Nederlandse kennis in de praktijk is toegepast. Tijdens de excursies naar de serie kunstmatig aangelegde eilanden in het Markermeer, het sluis-en pompstation van Markermeer naar Flevoland, het project Ruimte voor de Rivier de IJssel, de Maasvlakte II, de Maaslandkering en het Waterschap Delfland kwam waterbouwkunde en waterbeheer zeer visueel tot leven. “Door deze voorbeelden te zien van door mensen gemaakte oplossingen kunnen wij onze lessen larderen met aansprekende praktijkvoorbeelden.”

Combinatie van oud en nieuw

Tevens dient de opgedane kennis tot ideeënvorming voor oplossingen voor de problemen die in Myanmar spelen. Tijdens de rondleiding van Waterschap Delfland door het historische stadshart van Delft raakten de professoren uit Myanmar geïnspireerd door de oplossingen die ingenieurs hadden bedacht bij het verzakken van de stad. “De oude stad heeft een modern, goed functionerend en onderhouden systeem voor waterhuishouding. Het is geweldig om te zien hoe de modernste technologie toepasbaar is in zo’n oude stad, met behoud van de oude infrastructuur. Dit geeft ons veel ideeën voor de vertaling naar onze uitdagingen in Myanmar. Zo heeft de stad Yangoon vaak te maken met veel wateroverlast. Technologische ontwikkelingen die hiervoor oplossingen bieden zullen in ons land eveneens moeten worden gecombineerd met de bestaande infrastructuur. Voor Myanmar is het daarom net zo essentieel om het oude met het nieuwe te kunnen combineren voor toekomstige ontwikkelingen.”

Capaciteitsopbouw met TU Delft

Het werkbezoek van de professoren en docenten vormde een onderdeel van het grotere project van TU Delft in capacity building in Integrated Water Resources Management (IWRM) in Myanmar. Vanuit het valorisatiecentrum van de TU Delft is in augustus 2015 dit vier jaar durende project gestart. Marjan Kreijns heeft samen met Prof.dr.ir. Nick van de Giesen (afdeling watermanagement) en Prof.dr.ir. Marcel Stive (afdeling waterbouwkunde) inhoud gegeven aan het project.
IWRM loopt parallel aan de watersectorprojecten in Myanmar met bedrijven als Royal HaskoningDHV, Sweco, Arcadis, Witteveen & Bos, HKV Lijn in Water en Deltares. Deze bedrijven zijn van belang voor het aanleveren van praktijkvoorbeelden voor de studenten en onderzoekers, voor het verstrekken van stages, voor feedback op de ontwikkeling van het curriculum en voor een actieve aansluiting van de universiteiten met het bedrijfsleven.

Universitair docent Cho CHo Thin Kyi YTU (Yangon Technological University) neemt enthousiast deel aan de workshop “ Entrepreneurship Canvas” van het Valorisatiecentrum.

Onderwijsvernieuwing

“Gedurende ons verblijf in Delft bespraken wij met experts van TU Delft, UNESCO-IHE en Deltares het academisch curriculum voor waterbouwkunde en waterbeheer. Het was zeer waardevol om hier in Delft toegang te hebben tot de meest actuele kennis, onderwijsmethoden, wetenschappelijke literatuur, faciliteiten en bronnen. Het bezoek aan de bibliotheek was eveneens uitermate belangrijk voor ons. Het was tevens leuk om in de workshop na te denken over de eerste mogelijkheden ten opzichte van entrepeneurship. De opgedane kennis, de verzamelde literatuur en ideeën gebruiken wij in Myanmar als input bij het verder ontwikkelen van ons lesmateriaal. De wijze van onderwijzen in Myanmar is afhankelijk van de beschikbare middelen, materialen en methoden die voorradig zijn. Zonder frequente toegang tot modern uitgeruste bibliotheken en lab-faciliteiten zijn wij als universitaire docenten vooralsnog genoodzaakt de lessen vooral theoretisch in te steken. Hierdoor ontstaat naar ons idee teveel eenrichtingsverkeer, waarbij de studenten afhankelijk zijn van wat wij als docenten hun aanreiken. Voor ons is het zeer inspirerend wanneer we meer onderwerpen, bronnen en onderwijsmethoden kunnen gaan aanbieden. Door mee te doen aan het programma van capaciteitsopbouw van de TU Delft krijgen wij de mogelijkheid om onze programma’s voor waterbouwkunde en waterbeheer verder te ontwikkelen. We zijn erg gemotiveerd en zeer ambitieus. We hebben geleerd om onze verwachtingen aan te passen aan de realistisch haalbare doelen. Veranderingen doorvoeren gaan immers stap voor stap.”

Myanmar als onderzoeksgebied

In de afgelopen jaren zijn veel data op het gebied van waterbeheer en waterbouwkunde in Myanmar niet of niet op dezelfde wijze bijgehouden als in Nederland. Voor Nederlandse onderzoekers is Myanmar mede daarom een heel interessant gebied waar nog veel te ontdekken valt. Binnen de onderling opgebouwde samenwerking zijn inmiddels twintig studenten van TU Delft, vijf studenten van de Universiteit van Wageningen (WUR) en een van Universiteit Twente in de laatste paar jaar voor hun stage, bachelor of master thesis of PhD in Myanmar geweest. Vanuit Myanmar kwamen voor hun master thesis vijf studenten, voor hun PhD drie studenten en twee gastonderzoekers naar TU Delft.

© 2017 TU Delft

Metamenu