Opening KP7 calls ~ 7 miljard euro en nieuwe calls European Research Council

Nieuws - 17 augustus 2011 - M&C

De nieuwe calls van de European Research Council (ERC) zijn op 20 juli bekend gemaakt in het werkprogramma voor 2012. De calls hebben een totaal budget van ongeveer 7 miljard euro. De publicatie betekent dat alle definitieve werkprogramma’s en begeleidende documenten vanaf nu beschikbaar zijn.

De volgende KP7 calls zijn geopend:

 • Health
 • KBBE (Food)
 • ICT
 • Nanosciences, nanotechnologies,
  materials and new production
  technologies (NMP)
 • Environment
 • Energy
 • Transport
 • Socio economic Sciences and 
  Humanities
 • Security
 • ERC Starting grant
 • People
 • SME (Small and Medium-sized
  Enterprises)
 • Regions
 • Infrastructures
 • Science in Society
 • International Cooperation

Naast vertrouwde elementen zijn er ook belangrijke nieuwe ontwikkelingen, zoals kort zal worden toegelicht in dit bericht.

ERC heeft tot nu toe twee soorten projecten gefinancierd. De ERC Starting grants zijn bestemd voor onderzoekers met 2-12 jaar ervaring na hun promotie, die hun eigen onderzoeksgroep willen opzetten of consolideren. De Advanced grants richten zich op ‘de grote namen’ op hun onderzoeksterrein. Het ERC ondersteunt ‘frontier’ research dat leidt tot belangrijke nieuwe inzichten. Voor het eerst zal er meer van het jaarlijkse ERC budget gaan naar de Starting grants (730 miljoen), dan naar de Starting grants (680 miljoen), gezien de hogere aanvraagdruk daar.

Wat is er nieuw?

Naast de bekende ERC Starting grants en ERC Advanced grants heeft ERC een nieuwe vorm bedacht: ERC Synergy. Dit zijn innovatieve samenwerkingsverbanden van 2 tot 4 Principal Investigators (zowel Starting- als Advanced-niveau), rond projecten die de PI's afzonderlijk niet zouden kunnen uitvoeren, en die een impact zullen hebben die verder strekt dan één specifiek onderzoeksdomein. Waarschijnlijk zullen deze projecten vaak gebaseerd zijn op gespecialiseerde infrastructuur of nieuwe combinaties van expertise. Het ERC zoekt niet naar ‘consortia’ waar ieder in het eigen lab blijft, maar verwacht dat de PI's voor grote delen van het project samen op dezelfde plek zullen werken. De projecten kunnen 6 jaar duren en maximaal 15 miljoen aanvragen. Het is belangrijk om te beseffen dat in deze eerste pilot call slechts 150 miljoen beschikbaar is, waardoor de aanvraagdruk ongetwijfeld zeer hoog zal zijn.

Met deze nieuwe vorm van samenwerking binnen ERC Synergy, vervalt bij de ‘traditionele’ Advanced grants de mogelijkheid om naast de Principal Investigator een Co-Investigator bij het project te betrekken.

Ook de vorige jaar geïntroduceerde mogelijkheid om ondersteuning te vragen voor ERC Proof of Concept-projecten is bevestigd. Deze call is bestemd voor onderzoekers die al een ERC grant hebben, en willen (laten) verkennen of de resultaten tot een commerciële of anderszins concrete toepassing kunnen leiden.

Wanneer kan ik indienen?

De ERC Starting grants call is op 20 juli gepubliceerd, met de volgende sluitingsdata:

 • Physical sciences and engineering: 12 oktober 2011
 • Life sciences: 9 november 2011
 • Social sciences and humanities: 24 november 2011

De ERC Advanced grants call wordt verwacht op 16 november 2011, met de volgende sluitingsdata:

 • Physical sciences and engineering: 16 februari 2012
 • Life sciences: 14 maart 2012
 • Social sciences and humanities: 11 april 2012

De ERC Synergy call wordt op 25 oktober 2011 gepubliceerd en sluit op 25 januari 2012.

ERC Proof of Concept-voorstellen kunnen worden ingediend op 8 november 2011, 3  mei 2012 en 3 oktober 2012.

Een volledig overzicht van de open calls en alle documenten kunt u vinden via http://ec.europa.eu/fp7calls. Op de AgentschapNL website vindt u tevens de ‘Wegwijzer KP7-Cooperation’. Hierin zijn de tien werkprogramma’s van 2012 samengevat in veertig bladzijden.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, of heeft u reeds een concreet projectidee en wilt u hier advies over: neem contact op met Laura Pander (voor alle call en project/programma gerelateerde vragen en/of Theresia Twickler (wanneer u een groot project zelf wil managen)van het TU Delft Valorisation Centre.

Zie voor meer informatie: http://erc.europa.eu/  of benader Greet Vink en/of Laura Pander van het TU Delft Valorisation Centre.