Transportkosten binnenvaart flink hoger door extreme lage en hoge waterstanden

Nieuws - 17 augustus 2011 - M&C

Relatief lange perioden met lage en hoge waterafvoeren van de rivieren zullen in de toekomst zorgen voor aanzienlijke hinder voor de binnenvaart. Onderzoek van onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat met het consortium Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Arcadis, TU Delft, Vrije Universiteit, Deltares en TNO toont aan dat 7 procent van het jaarlijkse transport op de Rijn ernstige hinder ondervindt als het meest extreme klimaatscenario (W+) doorzet.

Toename transportprijzen

Transportprijzen in de binnenvaart zullen met 9 tot 23 procent toenemen door extreem lage en hoge waterstanden in de Rijn. Het aandeel van transport met de binnenvaart zal naar verwachting afnemen met 8 procent, in de meest droge periode in de zomer zelfs met 28 procent.

Spoor profiteert

Vooral het vervoer per spoor profiteert van de afname van vervoer met de binnenvaart: 88 procent van de capaciteit verschuift naar transport per spoor, 12 procent naar transport over het wegennet. Toch verwachten de onderzoekers niet dat de scheepvaart zal uitwijken van Rotterdam naar andere Europese havens, met uitzondering van langere, droge periodes.

Oplossingen

Oplossingen op de korte termijn worden voorgesteld op het gebied van onderhoudswerkzaamheden in de vaarweg en het vergroten van de flexibiliteit van de logistiek. Op de lange termijn is het voorstel om het gebruik van ICT in de sector te vergroten, extra stuwcomplexen in de Rijn aan te brengen of schepen aan te passen op hun vaardiepte.

Meer informatie

Download hier het volledige rapport Climate change and inland waterway transport: impacts on the sector, the Port of Rotterdam and potential solutions

Contactinformatie

Ir. A. van der Toorn (TU Delft), A.vanderToorn@tudelft.nl