Staat van de scheepvaart: wat is nieuw?

Nieuws - 20 januari 2012 - M&C

Het trendrapport ’Staat van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland 2011’, aangeboden door TU Delft aan Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, geeft een overzicht van de stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland.

De belangrijkste trends is de toenemende afstemming in de hele logistieke keten. Daar wordt dan ook al op ingespeeld met het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV). Een technisch-economische trend is de groeiende behoefte aan schepen met een grotere breedte om ook palletbrede containers rendabel te kunnen vervoeren. Als technische ontwikkelingen zien we dat schepen steeds vaker spudpalen hebben, waarmee ze kunnen afmeren. Ten slotte leidt de verplaatsing van wegvervoer naar vervoer over water tot de aanleg en groeiend gebruik van zogenaamde container transferia.

Samenwerking Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart en de TU Delft

Professor Tiedo Vellinga van de leerstoel Havens & Scheepvaartwegen heeft op 9 januari het Trendrapport Scheepvaart aangeboden aan Joris Al, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart. Het tweejaarlijkse trendrapport in opdracht van RWS is een gezamenlijke productie van Rijkswaterstaat en TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. 

Het trendrapport geeft een overzicht van de stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De gesignaleerde trends maken het mogelijk om in te spelen op ontwikkelingen en om kansen in de binnenvaart te herkennen. Verder wordt met het trendrapport beoogd om ‘state-of-the-art’ kennis snel voor een brede groep te ontsluiten. De publicatie bevat dan ook veel verwijzingen naar achtergrondrapporten en websites.

Het samenstellen van het trendrapport is onderdeel van een overeenkomst tussen RWS en de TU Delft om samen te werken op het gebied van Havens en Scheepvaartwegen. De samenwerking omvat naast het trendrapport nog een aantal vaste elementen. Er loopt een promotieonderzoek naar ‘Zeer lange termijn ontwikkelingen scheepvaart en vaarwegen’. Daarnaast wordt er o.a. door afstudeerders onderzoek gedaan naar onderwerpen met betrekking tot scheepvaart en vaarwegen. Recente onderwerpen: nieuw dwarsprofiel voor het Amsterdam-Rijnkanaal; implementatie van laad- en loswallen langs provinciale vaarwegen; stuurroosters in de binnenvaart; en kunnen duweenheden helpen bij het aftoppen van zandbanken in de Waal.

Meer informatie bij professor Tiedo Vellinga, hoogleraar aan de faculteit Civiele Techniek