Koninklijke Onderscheidingen voor drie hoogleraren TU Delft

Nieuws - 27 april 2012 - Webredactie Communication

De Delftse hoogleraren Alfred Kleinknecht, Mick Eekhout en Pieter Kruit ontvangen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding.

Professor Alfred Kleinknecht

Professor Alfred Kleinknecht, hoogleraar economie en innovatie bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM), werd in Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Professor Alfred Kleinknecht ontving de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de wetenschap en zijn inzet voor en betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving.
Alfred Kleinknecht is een gezaghebbend econoom met een uitstekende internationale academische reputatie. Hij publiceert over processen van innovatie en innovatiemanagement in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften en is verantwoordelijk voor publicatie van een aantal vermaarde monografieën op dit gebied. Professor Kleinknecht is daarnaast uitermate zichtbaar in het maatschappelijke debat over actuele economische ontwikkelingen en weet daarbij op zijn geheel eigen wijze uitdrukking te geven aan zijn betrokkenheid met het maatschappelijk welzijn.
In de jaren tachtig en negentig was Alfred Kleinknecht de drijvende kracht achter een aantal grootschalige landelijke onderzoeksprojecten naar innovatieprocessen in industrie en dienstverlening. Hij maakte deel uit van het team dat de Community Innovation Survey (CIS) ontwikkelde, die nu onderdeel is van de standaard-dataverzameling door nationale bureaus voor statistiek in alle landen van de Europese Unie.
Alfred Kleinknecht leverde ook een significante bijdrage aan de OECD Oslo Manual op het gebied van innovatiemeting. Hij was ook coördinator van het Europese netwerk voor de ontwikkeling van 'Literature-based innovation output indicators' (LBIO), in samenwerking met het Institute for Prospective Technological Studies van de Europese Unie.

Professor Mick Eekhout

Professor Mick Eekhout, hoogleraar productontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde (BK) ontving in het Stadhuis van Delft de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Professor Mick Eekhout werd geridderd vanwege zijn grote wetenschappelijke en maatschappelijke inzet.
Als een van de eerste gepromoveerde ontwerphoogleraren leverde professor Eekhout een belangrijke bijdrage aan de wetenschappelijke aspecten van het bouwkundige ontwerpen en aan de samenwerking van de ontwerpende disciplines binnen de TU Delft. Als wegbereider voor de jonge afstudeerrichting Bouwtechnologie had hij een voortrekkersrol in het onderwijs en vooral het onderzoek in de Bouwtechnologie.
Zowel voor zijn onderzoek als voor zijn werk als architect en ondernemer geniet hij grote internationale erkenning. Professor Eekhout was jarenlang de drijvende kracht achter het Design Platform TU Delft en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de 'science in design'. De TU Delft heeft samen met de andere technische faculteiten, het 3TU Speerpunt Bouw opgericht als 'research office' voor de Nederlandse Bouwwereld. Professor Eekhout was hiervan de grote instigator.
Als architect realiseerde Eekhout met Eekhout Octatube Engineering BV vele spraakmakende projecten, zoals het experimentele project voor de sandwichdaken voor het Rabin Center in Tel Aviv.
Met zijn wetenschappelijke autoriteit en vooral met zijn kenmerkende persoonlijke inzet geeft professor Eekhout leiding aan tal van denktanks, congressen en debatten in de bouwwereld in Nederland. Daar versterkt hij in hoge mate de reputatie van de TU Delft en het imago van de Bouwkundig ingenieur. 

Professor Pieter Kruit 

Professor Pieter Kruit, hoogleraar theoretische en toegepaste natuurkunde aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) ontvangt de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vanwege zijn verblijf in het buitenland zal de uitreiking echter op een later moment plaatsvinden.

Professor Pieter Kruit ontvangt deze Koninklijke onderscheiding als wetenschapper, entrepreneur, leermeester en voor zijn grote maatschappelijke betrokkenheid.
Pieter Kruit is een boegbeeld voor de universitaire gemeenschap. Al meer dan 20 jaar leidt hij op inspirerende wijze zijn onderzoeksgroep. Door zijn originaliteit en innovatievermogen maakt hij zijn onderzoek toepasbaar voor belangrijke productinnovaties. Hij realiseerde belangrijke doorbraken op het gebied van elektronen- en ionenoptiek voor elektronenmicroscopie en elektronenlithografie. Zijn vindingen zijn vastgelegd in maar liefst 46 patenten en hebben geleid tot belangrijke industriële doorbraken. Hij is de wetenschappelijke spil in de zoektocht van de wereldwijde halfgeleiderindustrie naar oplossingen voor de productie van geavanceerde computerchips.
Pieter Kruit is een leermeester pur sang. Hij zoekt altijd naar verbetering in het onderwijs en bereidt de ingenieur van de toekomst optimaal voor op zijn rol in de maatschappij. Daarbij maakt hij zich sterk voor meer ondernemerschap in het curriculum en voor ethisch besef bij aankomend ingenieurs.
Pieter Kruit heeft gedurende zijn hele carrière een enorme maatschappelijke betrokkenheid getoond. Hij zet zich in voor en neemt deel aan vele plaatselijke, regionale en landelijke kenniscentra, denktanks en adviesraden.