NWO subsidies voor betere echo’s en waarneming van jonge sterrenstelsels

Nieuws - 01 maart 2012 - Webredactie Communication

NWO heeft twee subsidies toegekend voor onderzoeksvoorzieningen aan de TU Delft. Koen van Dongen en Martin Verweij van het Laboratorium Akoestische Beeldvorming ontvingen €705.000 voor het ontwikkelen en testen van sensoren voor de volgende generatie medische echoscopie, en Akira Endo van het Kavli Instituut voor Nanoscience en Paul van der Werf van Leiden Observatory ontvingen €755.000 om een chip te ontwikkelen voor waarnemingen van jonge heldere sterrenstelsels.

Sensoren voor betere echo’s

Momenteel vindt een verschuiving plaats van het gebruik van lineaire naar niet-lineaire echoscopie voor medische diagnose en behandeling. Bij niet-lineaire echoscopie raken de geluidsgolven vervormd. Dit maakt een scherper beeld mogelijk dan bij het gebruik van lineaire echoscopie. Het Laboratorium voor Akoestische Beeldvorming aan de TU Delft speelt in op deze ontwikkeling door computermodellen en sensoren te ontwikkelen die deze niet-lineaire geluidsgolven kunnen verwerken, met als doel het verkrijgen van optimale medische beelden. De NWO subsidie van €705.000 maakt het mogelijk om apparatuur aan te schaffen waarmee deze sensoren ontwikkeld en ook echt getest kunnen worden. Deze onderzoeksvoorzieningen versterken de positie van het laboratorium als expertisecentrum voor een groot aantal samenwerkingspartners, waaronder het Erasmus MC, Daniel den Hoed, TNO en een groot aantal bedrijven.

Lineaire versus niet-lineaire echoscopie van het hart

DESHIMA: nanotechnologie voor experimentele kosmologie

Cosmonanoscience – het onderzoeksterrein waarin men met behulp van nanotechnologie onderzoek doet naar het heelal – is een gebied waarbinnen het Kavli Insitituut aan de TU Delft en het Leiden Observatory geavanceerde astronomische instrumenten ontwikkelen. Met de NWO subsidie gaan zij supergeleidende circuits gebruiken om een chip te ontwikkelen die afstanden en eigenschappen van jonge heldere sterrenstelsels kan bepalen. Deze nieuwe technologie, voor het eerst ontwikkeld voor de astronomie, heeft inmiddels een grote draagwijdte gekregen en wordt onder andere gebruikt door het Kavli Instituut voor  toekomstige kwantumcomputers. De kleuren van het astronomische signaal zullen nu in plaats van met spiegeloptica gescheiden worden door een supergeleidende filterbank op een chip, waardoor de waarnemingen veel efficiënter, compacter en goedkoper gedaan kunnen worden. 

De chip heet DESHIMA (Delft SRON High-redshift Mapper), en de hardware zal samen met het Nederlandse Instituut voor Ruimteonderzoek, SRON, ontwikkeld worden. Studenten en promovendi uit het gezamenlijke Leids/Delftse programma Astronomy and Instrumentation zullen een belangrijk deel van de ontwikkeling van de DESHIMA voor hun rekening nemen.

 

Artist's impression of DESHIMA
Graphics gerenderd door ND, cosmologische hydrodynamische
simluatie door B.D. Oppenheimer, Universiteit Leiden

Over de NWO-middelgroot subsidies

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het programma Investeringen NWO-middelgroot 28 subsidies toegekend voor de aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. Deze onderzoeksvoorzieningen maken uniek onderzoek mogelijk. De totale investering bedraagt 9,9 miljoen euro.

Veel onderzoekers zijn voor hun werk afhankelijk van grote apparaten, dataverzamelingen en nieuwe software. Met Investeringen NWO-middelgroot financiert NWO voorzieningen die voor individuele groepen vaak te duur zijn. 

In totaal ontving NWO 94 uitgewerkte aanvragen voor deze ronde van Investeringen NWO-middelgroot. Wetenschappers in binnen- en buitenland beoordeelden de voorstellen. Uiteindelijk werden 28 voorstellen gehonoreerd.

Zie ook het persbericht van NWO.

Contact

Sensoren voor betere echo’s
Dr Koen van Dongen (faculteit Technische Natuur Wetenschappen, afdeling Imaging Science and Technology):
K.W.A.vanDongen@tudelft.nl
015 27 83378

Dr ir Martin Verweij
M.D.Verweij@tudelft.nl
015-2781761

DESHIMA: nanotechnologie voor experimentele kosmologie
Dr Akira Endo (faculteit Technische Natuur Wetenschappen, Kavli Instituut TU Delft)
A.Endo@tudelft.nl
015 27 86113