(Oud-)studenten financieren leerstoel Geothermie TU Delft

Nieuws - 03 december 2012 - Webredactie Communication

Alumni en studenten van de opleiding Toegepaste Aardwetenschappen hebben geld ingezameld om een deeltijdhoogleraar Geothermie aan te stellen bij de afdeling Geoscience & Engineering aan de TU Delft. De leerstoel werd het afgelopen weekend door de oud-studenten, de afdeling Mijnbouw van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs KIVI NIRIA, en het Delft Aardwarmte Project als cadeau aangeboden aan de afdelingsvoorzitter. De aanleiding is de viering van het 100-jarig bestaan van de afdeling Geoscience & Engineering (vroeger: Mijnbouwkunde) en van het 120-jarig bestaan van studievereniging, de ‘Mijnbouwkundige Vereeniging’. De nieuwe hoogleraar zal zich richten op geotechnisch onderzoek naar de mogelijkheden voor aardwarmte als duurzame energiebron voor Nederland. De werving voor de hoogleraar Geothermie start binnenkort. 

Leerstoel cadeau

De leerstoel is een geschenk van alumni die lid zijn van de Mijnbouwkundige Vereeniging en de afdeling Mijnbouw van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs KIVI NIRIA, en van het Delft Aardwarmte Project. Dit is een stichting, bestaande uit (oud-)studenten Toegepaste Aardwetenschappen, die zich hard maakt voor het gebruik van aardwarmte in en om de universiteitscampus.

Duco Drenth, de voorzitter van de afdeling Mijnbouw van KIVI NIRIA, is initiatiefnemer. Drenth: “We wilden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de afdeling Mijnbouwkunde en het 120-jarig bestaan van de Mijnbouwkundige Vereeniging een nuttig en apart cadeau aanbieden aan de afdeling. We willen hiermee onderstrepen dat we de opleiding zeer hebben gewaardeerd en goede herinneringen hebben aan onze tijd in Delft.” Aangevuld met een kleinere bijdrage van het Delft Energy Initiative van de TU Delft, is er in totaal 150.000 euro ingezameld. Hiermee kan de afdeling een deeltijdhoogleraar van 1,5 dag per week betalen voor een periode van vier jaar.  

Geothermie: in IJsland heel gewoon (foto: Karl-Heinz Wolf, TU Delft)

 

Geothermie: warmte en elektriciteit uit de ondergrond 

Bij aardwarmte wordt warm water uit waterlagen zo’n 2 à 3 kilometer onder de grond omhoog gepompt en gebruikt om ruimtes te verwarmen. Door toedoen van het Delft Aardwarmte Project zijn al twee tuinders in de omgeving van Delft overgegaan op het verwarmen van hun kassen door middel van aardwarmte. Drenth: “Aardwarmte is zeker voor grootverbruikers van warmte, zoals de tuinbouwsector, veelbelovend als duurzame energiebron. Maar om de techniek rijp te maken voor grootschalige commerciële toepassing, is verder onderzoek nodig onder meer naar de integratie van geotechnologie met andere disciplines, zoals warmte-infrastructuur, energieconversie en boortechnologie.” De alumni en studenten hopen met het financieren van deze leerstoel een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland.

Voor de TU Delft en het Delft Aardwarmte Project betekent de leerstoel een mooie kans om zich verder te ontwikkelen als technisch expertisecentrum op het gebied van aardwarmte in Nederland. Jan Dirk Jansen, voorzitter van de afdeling Geoscience & Engineering: “Ik ben erg blij met dit mooie en passende cadeau. Ik zie uit naar de bijdrage van de nieuwe hoogleraar om geothermie op grotere schaal rendabel en toepasbaar te maken voor Nederland. Een uitdagend nieuw thema is daarbij diepe geothermie: het winnen van warmte op een diepte van meer dan 4 kilometer onder Nederland. Het water is hier zo warm - 150° Celsius - dat we het ook kunnen gebruiken voor het opwekken van elektriciteit.”    

Meer informatie:

Voor meer informatie over de leerstoel Geothermie:  Jan Dirk Jansen, afdelingsvoorzitter Geoscience & Engineering, faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen TU Delft: j.d.jansen@tudelft.nl, 015-2787838.

Voor meer informatie over het initiatief van KIVINIRIA en de alumni van de Mijnbouwkundige Vereeniging: Duco Drenth, voorzitter afdeling Mijnbouw KIVINIRIA. duco.drenth@planet.nl; 06 17798107.

Voor meer informatie over het Delft Aardwarmte Project: http://www.delftaardwarmteproject.nl, dap-citg@tudelft.nl