Prestatieafspraken TU Delft

Nieuws - 06 juni 2012 - Webredactie Communication

Prestatieafspraken TU Delft weerspiegelen ambitie om nog betere universiteit te worden.

Deze week publiceert de TU Delft het voorstel voor een set prestatieafspraken die de ambities van de universiteit duidelijk weerspiegelen. De gestelde doelen passen logisch in het streven van de TU Delft om zich te handhaven in de top van technische universiteiten*). 

De afspraken weerspiegelen o.a. de ambitie om nog meer mogelijkheden voor excellente studenten te bieden, de docentenkwaliteit nog verder te verhogen en het studierendement te verbeteren.

Dit laatste wil de TU Delft te bereiken door het studieprogramma, met behoud van kwaliteit, beter ‘studeerbaar’ te maken. Hierbij zal ook vaker van moderne onderwijsvormen gebruik gemaakt worden waardoor het aantal contacturen iets afneemt, maar met 22 uur nog altijd ver boven de norm zit. De TU Delft neemt niet alleen zelf maatregelen, maar verstevigt ook de ‘stok achter de deur’: het minimaal te halen aantal studiepunten in het eerste jaar gaat van 30 naar 45 (Bindend Studie Advies). Hierdoor zal het aantal  studenten dat hun bachelor binnen 4 jaar afrondt flink stijgen. Een bij-effect daarvan zal zijn dat de uitval in het eerste jaar iets zal oplopen.

De voorgestelde prestatieafspraken en een aanvullende reactie zijn in bijgaande documenten weergegeven:

 

*) De TU Delft neemt volgens de ranking van Times Higher Education de 4e positie in op de lijst van Europese technische universiteiten.