TU Delft ontwikkelt voor internationale studenten e-learning opfriscursussen wiskunde

Nieuws - 13 juli 2012 - Webredactie Communication

De Europese Unie heeft een bedrag van 350.000 euro toegekend aan de TU Delft en vier andere Europese partijen voor het opzetten van cursussen in Mumie (Multimedia Math Education). In deze e-learning omgeving zullen overbruggingscursussen de buitenlandse bachelor-studenten ondersteunen bij een soepele overgang van hun bachelorstudie naar een master-opleiding op een technische universiteit, en van een VWO naar het WO. Het project richt zich met name op de wiskunde-voorkennis voor ingenieurs opleidingen (op master- en bachelor-nivo).

Studiesucces
Door de overstap van middelbare school naar universiteit, en van bachelor- naar masteropleiding op het gebied van wiskunde-vakken voor internationale studenten te ondersteunen, wordt de mobiliteit van studenten verhoogd. Zo zal het studenten mogelijk worden gemaakt om goed voorbereid te gaan studeren aan buitenlandse instellingen. Ook hoopt men dat de overbruggingscursussen helpen om het aantal uitvallers in de technische opleidingen te verlagen.
Het project gaat werken binnen een open source ware platform. Het platform is nog wat verfijnder en didactisch effectiever dan Open Course Ware, zoals dat nu toe wordt aangeboden. Studenten en docenten krijgen hiermee namelijk inzicht in wat er nodig is aan opfriskennis om tot het vereiste nivo van instroom te komen voor een opleiding.

Europees project
De aanvraag wordt door de TU Delft getrokken. Betrokkenen zijn prof. dr. C. Vuik (Techn. Wiskunde) , dr. J. Daudt (projectcoƶrd.), drs. ir. F. Daalderop, EWI . Deze activiteit ligt in het verlengde van inspanningen op de TUD om e-learning in het wiskunde-onderwijs in te zetten.
Het is een samenwerking met TU Berlijn, KTH Stockholm en Aalto University, Finland en het bedrijf Integral-learning. De cursussen worden tweetalig: Duits en Engels. De Europese Unie heeft de aanvraag van de TU Delft goedgekeurd met zeer hoge scores. Volgens de evaluatie van de EU zijn de uitkomsten van het project relevant en bruikbaar voor geheel Europa en kan het project helpen om beter te definiƫren wat de algemene basisvereisten zijn voor Master- en Bachelor-opleidingen aan de Europese Technische Universiteiten.

 

Voor meer informatie:
Prof. dr. C. Vuik
www.mumie.net