Subsidie voor sportonderzoek bij faculteit 3mE

Nieuws - 04 april 2013 - Webredactie 3mE

Aan onderzoekers van de faculteit 3ME zijn 3 subsidies toegekend op het gebied van sportonderzoek. Het betreft onderzoek naar rolstoelbasketbal, schaatsen, en zwemmen & roeien.

In het totaal gesubsidieerde bedrag is 1,9 miljoen euro. De financiering komt uit het Onderzoeksprogramma Sport van het Ministerie VWS, NOC*NSF en Stichting Innovatie Alliantie en uit het programma RAAK-PRO. Inmiddels is bekend geworden dat ook de een vierde project over honkbal deels gehonoreerd zal worden.

De optimale sportrolstoel

In de sport kan goed materiaal het verschil maken tussen winnen of verliezen. Dit geldt zeker voor de gehandicaptensport.  In het onderzoek wordt nagegaan hoe de rolstoel van de rolstoelers van het paralympisch rolstoelbasketbalteam moeten worden aangepast aan de eigenschappen van de sporter, de eigenschappen van de rolstoel en de eisen van de omgeving (positie in het veld). Het onderzoek is aangevraagd door de Haagse Hogeschool is samenwerking met TU Delft en VU Amsterdam. Betrokken vanuit 3ME zijn Prof. Veeger, en Prof. Van der Helm.

Feedback over afzet tijdens schaatsen

Winnen of verliezen bij schaatsen op topniveau is een kwestie van milliseconden: elke slag moet raak zijn. Dit project richt zich daarom op real-time feedback over de afzet tijdens het schaatsen, waarmee schaatsers hun schaatstechniek kunnen verbeteren. De real-time feedback schaats heeft kracht- en oriëntatiesensoren en een feedback gedeelte zoals een virtual reality bril. Het project is een vervolg op het bestaande project 'De snelle schaats'. Binnen dit project werken hoofdaanvrager TU Delft en medeaanvragers de Vrije Universiteit en de Haagse Hogeschool samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Betrokken vanuit 3ME zijn Prof Van der Helm, Prof Veeger, Dr. Schwab en ir. Den Braver.

Voortstuwing door en over water

Het tweede project richt zich op optimalisatie van voortstuwing door en over water. Het ontwikkelt nieuwe meetsystemen en vormen van feedback te ontwikkelen voor de verbetering en verfijning van de zwem- en roeibeweging. Met deze systemen kan worden nagegaan hoe de bewegingsuitvoering moet worden aangepast om zo efficiënt mogelijk door of over het water te bewegen, en welke feedback hierbij kan helpen. Binnen het project werken de Vrije Universiteit (VU; hoofdaanvrager) en medeaanvragers TU Delft en TU Eindhoven samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Betrokken vanuit 3ME is Prof Westerweel.

Onderzoek naar sportinnovatie aan de TU Delft

Het wetenschappelijk (top)sportonderzoek van de TU Delft richt zich voornamelijk op het ontwerpen van sportproducten voor prestatieverbetering tijdens de wedstrijd, vermindering van blessurerisico, en voor verbetering van de training. Niet alleen door innovatie van producten maar ook door verbetering van weerstand-eigenschappen, vermogensoverdracht en efficiëntie kunnen (top)sportprestaties verbeterd worden. Belangrijk voor het ontwerpen is een goede analyse van de houding, beweging en de leer- en adaptatieprocessen en de rol die het product heeft in de interactie met de sporter en zijn omgeving. Daarnaast richt een deel van het sportonderzoek aan de TU Delft zich op bewegingsstimulering en accommodatieontwikkeling.