Acht Vidi’s voor Delftse toponderzoekers

Nieuws - 21 mei 2013 - Webredactie M&C

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan acht Delftse wetenschappers een Vidi-financiering toegekend. Hiermee kunnen zij een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Elke wetenschapper ontvangt een bedrag van maximaal 800.000 euro.

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

De Delftse Vidi’s

Slimme materialen besturen met katalysatoren

Rienk Eelkema – Chemical Engineering

De onderzoekers gaan slimme, gestructureerde en reactieve materialen maken, door de dynamiek van hun moleculaire bouwstenen te sturen met (schakelbare) katalysatoren.

Kunstmatige enzymen voor mooie energietoekomst

Jorge Gascon – Catalysis Engineering

Katalysatoren versnellen chemische reacties. De onderzoekers ontwikkelen een nieuwe generatie synthetische katalysatoren die methaangas rechtstreeks in vloeibaar methanol kunnen omzetten. Enzymen, de meest verfijnde katalysatoren, vormen de inspiratiebron.

Zebravissen in een nieuw licht

Jeroen Kalkman – Delft Center for Systems and Control

De zebravis is een zeer populair diermodel voor het gedetailleerd bestuderen van vele biologische (ziekte)processen. De onderzoekers bouwen een nieuw soort optische microscoop waarmee hoge resolutie driedimensionale afbeeldingen gemaakt kunnen worden van structuur en functie van de zebravis.

Het probleem 'wrijving' aanpakken met computers

Lucia Nicola – Virtual Materials and Mechanics

Wrijving kost miljarden aan verspilling. Een derde van de brandstof in een auto, bijvoorbeeld, gaat er zomaar aan verloren. Hoe kunnen we wrijving verminderen? Eerst moeten we begrijpen hoe het werkt. Computers gaan ons helpen om dit probleem te ontrafelen.

Logica voor sociaal gedrag

Alessandra Palmigiano – Techniek, Bestuur en Management

Inzicht verkrijgen in multi-agent fenomenen is een cruciale uitdaging op alle wetenschappelijke terreinen. We passen de nieuwste technieken op het gebied van mathematische logica toe bij de verbetering van de prognoses over de evolutie en de uitkomst van sociale situaties waarbij collectieve besluitvorming of consumentengedrag een rol speelt.

Zeespiegelstijging ontrafeld

Riccardo Riva – Geoscience and Remote Sensing/ Climate Institute

De stijging van de zeespiegel is nergens ter wereld hetzelfde. Dit onderzoek zal, met gebruik van de beste mogelijke metingen van recente zeespiegelveranderingen, de regionale verschillen in kaart brengen.

Stremming van stromingen en weer op gang komen

Brian Tighe – Process & Energy Department

Overal om ons heen kan de stroming van materie worden gestremd, bijvoorbeeld in pijpleidingen of in de aders van het menselijk lichaam. De onderzoekers gaan computersimulaties gebruiken om de stremming en het weer op gang komen van de stroming te begrijpen.

Leren van softwarefouten

Andy Zaidman – Software Engineering

De meeste software bevat fouten. Systematisch leren uit die fouten maakt het mogelijk om op een efficiëntere manier betere software te maken. Dit onderzoek ontwikkelt technieken om die impliciete kennis over software fouten optimaal te benutten.

Meer informatie

Zie ook het artikel in Acht Vidi’s voor Delftse toponderzoekers op de website van TU Delta

Lees het NWO-persbericht 69 miljoen euro voor grensverleggende wetenschap