Eerste Delftse MOOC’s geslaagd met mooie cijfers

Nieuws - 16 december 2013 - Webredactie M&C

De eerste Massive Open Online Courses (MOOC’s)  van de TU Delft zijn onlangs afgerond. Bij ‘Introduction to Water Treatment’ zijn zo’n 550 deelnemers geslaagd voor de tentamens. ‘Solar Energy’ mag bijna 3.000 certificaten uitreiken aan de online studenten. Een aantal solar-deelnemers is een petitie begonnen voor een vervolg op de MOOC.

Solar Energy

“3.000 deelnemers die geslaagd zijn, terwijl op de campus jaarlijks 50 studenten slagen voor het vak: dat betekent dat we 60 jaar onderwijs in het vak  Solar Energy in een keer gerealiseerd hebben,” zegt Arno Smets, de docent van de SolarMOOC.

Halverwege de MOOC vroeg Smets zijn studenten om een  foto’s en filmpjes  te maken over een solar-installatie in hun omgeving. “Dat leverde vele inzendingen op, met tientallen filmpjes en duizenden foto’s van een variëteit aan zonne-energie systemen uit elke uithoek van de wereld. Kleine zelfgemaakte systemen met zonnepanelen in Afrika, India en Zuid-Amerika, tot het zon-thermische systeem gepresenteerd door een enthousiaste vader van een van mijn Engelse studenten.” De beste twee deelnemers aan de SolarMOOC worden uitgenodigd om een week onderzoek te doen in het lab van de TU Delft. Hier zullen ze de theorie die ze in de MOOC geleerd hebben in de praktijk toepassen.

Water

Bij de WaterMOOC slaagden bijna 550 deelnemers, het tienvoudige van het aantal dat het vak jaarlijks op de campus in Delft afrondt. Anke Grefte, coördineerde het vak: “De eerste week vroegen we de deelnemers om op het discussieforum te beschrijven hoe zij aan hun drinkwater komen en waar hun afvalwater naartoe gaat. Dat leverde een enorme stroom aan reacties op, met heel diverse verhalen, ook uit landen waar je bijvoorbeeld alleen flessenwater kunt drinken. Het enthousiasme waarmee de deelnemers reageerden en de impact die dit soort kennis op hun leven heeft, was enorm motiverend.”

De beste tien deelnemers van de WaterMOOC mogen het vervolgvak, het mastervak Fundamentals of Water Treatment, gratis volgen. Net als alle vakken in de Masteropleiding Water Management wordt dit sinds kort ook online aangeboden, niet als MOOC en niet gratis, maar als  scholing voor geïnteresseerde professionals op kleinere schaal en met meer individuele begeleiding.

Het materiaal van de MOOC Watermanagement wordt in februari gebruikt voor het onderwijs op de campus en wordt als MOOC in september opnieuw aangeboden op edX.

Succes

In september gingen de eerste twee MOOC’s van de TU Delft van start, met bijna 25.000 deelnemers voor ‘Introduction to Water Treatment’ en 50.000 voor ‘Solar Energy’. Veel bleken zich vooral uit nieuwsgierigheid ingeschreven te hebben. De SolarMOOC had na de eerste paar weken nog zo’n 10.000 serieuze deelnemers over. Van hen deden er uiteindelijk 3.000 tentamen. Bij Introduction to Water Treatment waren er na de eerste paar weken nog zo’n 1500 deelnemers actief.  Van hen deden er uiteindelijk 1200 tentamen. Door de strengere eisen met betrekking tot deadlines en herkansingen, lag het slagingspercentage bij de WaterMOOC lager dan bij de SolarMOOC.

MOOC’s

Via de MOOC’s heeft iedereen, waar ook ter wereld, gratis online toegang tot de kennis van de TU Delft. Iedereen mag de cursussen volgen, zonder vooropleiding of ingangstoets. Deelnemers krijgen huiswerk en kunnen de cursus afsluiten met een certificaat van deelname. De meeste studenten kwamen  uit de VS en India. De deelnemers waren veelal hoog opgeleid: zo’n 40% van de deelnemers had al een Bachelor-diploma, een kwart een Masterdiploma. Mannen vormden meer dan driekwart van de groep. De deelnemers waren veelal jonge twintigers, maar ook een mensen onder de 18 schreven zich in, net als 65-plussers.

In het voorjaar starten drie nieuwe MOOC’s bij de TU Delft: Introduction to Aeronautical Engineering, Next Generation Infrastructures en An Introduction to Credit Risk Management. Kijk hier voor meer informatie over deze nieuwe MOOC's. 

Voor meer informatie over online onderwijs aan de TU Delft, klik hier.

edX

De TU Delft biedt de MOOC’s aan via edX, een online platform voor onderwijs, waarmee onder andere MIT en Harvard sinds 2012 cursussen toegankelijk maken. Een van de redenen dat de TU Delft voor edX kiest, is dat het materiaal daar met een open licentie gepubliceerd kan worden. Daardoor kunnen ook anderen het materiaal gebruiken.