ERC Synergy grant voor Dogterom (TUD) en Akhmanova (UU)

Nieuws - 16 december 2013 - Webredactie M&C

Prof.dr. Marileen Dogterom, per 1 januari hoofd van de TNW-afdeling Bionanoscience, en prof.dr. Anna Akhmanova van de Universiteit Utrecht ontvangen een ERC Synergy grant van 7,1 miljoen euro voor hun onderzoeksproject naar de interne organisatie van biologische cellen.

Fundamenteel

Dogterom en Akhmanova proberen de interne organisatie van cellen te begrijpen en controleren, met als doel essentiële processen zoals celbeweging en celdeling te kunnen sturen. Akhmanova: “Ons onderzoek is fundamenteel, maar onmisbaar voor uiteindelijke toepassingen. Als je kunstmatige organen wilt kweken of kanker behandelen, moet je precies weten hoe cellen van binnen werken.”

Celskelet

Het celskelet is een netwerk van eiwitdraden dat zorgt voor de organisatie en transport van celcomponenten. De onderzoekers gaan dat skelet op verschillende niveaus bestuderen en manipuleren. Voor de manipulatie gebruiken ze licht: ze zetten molecuulinteracties die de organisatie van het celskelet beïnvloeden daarmee ‘aan’ of ‘uit’.

Modelcel

De onderzoekers kijken zowel naar echte cellen als naar kunstmatige. Dogterom: “In een kunstmatige cel kan een proces dat normaal in een echte cel plaatsvindt met een minimaal aantal componenten worden nagebootst. Zo kun je veel gerichter het effect van bepaalde manipulaties bestuderen.”

ERC Synergy

Met de ERC Synergy Grants wil de European Research Council interdisciplinaire samenwerking tussen excellente wetenschappers bevorderen. Marileen Dogterom is thans werkzaam bij het FOM-instituut AMOLF en vanaf 1 januari 2014 als afdelingsvoorzitter Bionanoscience aan de Technische Universiteit van Delft. Anna Akhmanova werkt bij de Universiteit Utrecht. 

In het programma wordt ook samengewerkt met andere onderzoekers die aanvullende expertise inbrengen: van het FOM-instituut AMOLF werken Gijsje Koenderink, Bela Mulder en Pieter Rein ten Wolde mee; van de Universiteit Utrecht Lukas Kapitein en Sander van den Heuvel.