Hester Bijl benoemd als decaan faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft

Nieuws - 07 maart 2013 - Webredactie Communication

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft professor Hester Bijl met ingang van 15 april 2013 benoemd als decaan van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. 

Hester Bijl studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft en Engels aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in de Numerieke Stromingsleer. Na haar promotie werkte ze bij The Boston Consulting Group; in 1999 keerde ze terug naar de TU Delft. In 2005 ontving Hester Bijl van NWO een vidi-subsidie voor haar onderzoek naar rekenmodellen om de krachten op windturbinebladen nauwkeuriger te voorspellen. In 2006 werd ze benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar voor de leerstoel Aerodynamica. 

Het CvB is gelukkig met deze benoeming: ”de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is een bruisende faculteit, die vele enthousiaste studenten aantrekt. We zijn ervan overtuigd dat Hester Bijl de juiste persoon is om als decaan de sterke positie van LR verder uit te bouwen.” Hester Bijl is zelf even enthousiast: ”Ik wil allereerst de verbindingen met de buitenwereld verder verstevigen. Met hoogwaardig onderwijs en relevant onderzoek doen we er toe. Daar kunnen we nog meer mee.

Hester Bijl volgt Professor Jacco Hoekstra op, die sinds augustus 2007 decaan is van de faculteit. Hij blijft bij de faculteit en is onlangs benoemd tot hoogleraar Communication, Navigation & Surveillance/Air Traffic Management. Hester Bijl is momenteel ook voorzitter van het Delft Energy Initiative; voor die functie zal zo snel mogelijk een opvolger worden gezocht.

Meer informatie:

Ineke Boneschansker, pers- en wetenschapsvoorlichting TU Delft. 015 278 8499, i.boneschansker@tudelft.nl