Impuls voor Delftse medische technologie

Nieuws - 18 januari 2013 - Webredactie Communication

Financier van gezondheidsonderzoek ZonMW heeft projectfinanciering toegekend aan drie door de TU Delft geleide centra van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) voor de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde medische technologie. Het gaat om projecten op het gebied van minimaal invasieve technologie, neurorevalidatie, en beeldvormingstechnologie voor cardiovasculaire en neurodegeneratieve aandoeningen. Het totale bedrag van het zogenoemde IMDI-programma 2012-2013, met financiering vanuit de topsector LSH en uitgevoerd door ZonMW, bedroeg 5 miljoen euro. De centra ontvangen samen 1,9 miljoen euro. Deze toekenning stelt de onderzoekers in staat om deze technologieën via publiek-private samenwerking versneld te ontwikkelen en op de markt te brengen.

De centra en de gehonoreerde projecten

NIMIT - Novel instruments for minimally invasive techniques
Minimaal invasieve technieken maken diagnose en behandeling minder ingrijpend en vormen zo een revolutie in de medische zorg. Bij deze technieken zijn er echter nog heel wat uitdagingen: op veel plekken in het lichaam kan men niet komen en er zijn zeer beperkte mogelijkheden voor het tegelijkertijd uitvoeren van diagnose en behandeling. Bovendien is het ontwerpen van prototypes om uit te testen in de patiënt nu nog erg lastig en te tijdrovend.
In het NIMIT Development Center worden met behulp van de impulsfinanciering prototypes gemaakt van drie innovatieve instrumenten: een wrijvingsloze grijper, een stuurbare kniptang en 3D beeldvorming voor fetoscopie.

Meer informatie:
Projectbeschrijving op de website van ZonMW
In 2012 ontving NIMIT al substantiële financiering via het ‘STW-Perspectief voor de topsectoren’ programma
Projectleider van NIMIT is Prof. Jenny Dankelman (TU Delft)
Projectpartners: TU Delft, LUMC, AMC, Erasmus MC


Neurocontrol – Technology to exploit neuroplasticity for diagnosis and treatment of neurological disorders
Door de vergrijzing neemt het aantal patiënten met neurologische aandoeningen zoals hersenbloedingen of de Ziekte van Parkinson toe. De huidige behandeling is vaak gebaseerd op algemene concepten en is daarom soms een trial-and-error proces. Neurocontrol werkt aan geavanceerde technieken om gelijktijdige monitoring en behandeling van deze patiënten mogelijk te maken.
Het NeurASproject (NeuroControl: Assessment and Stimulation) kan met de impulsfinanciering als eerste echte Neurocontrolproject van start gaan. Binnen NeurAS worden nieuwe behandelprotocollen ontwikkeld voor elektrostimulatie met zeer lage stroomsterktes. Tevens wordt met NeurAS de basis gelegd voor een klinische infrastructuur waarbinnen gestandaardiseerde evaluatie kan plaatsvinden.
 
Meer informatie:
Projectbeschrijving op de website van ZonMW
Projectleider van Neurocontrol is Prof. Frans van der Helm (TU Delft).
Projectpartners: TU Delft , VUMC, VU, Erasmus MC, TU Twente, LUMC


MDII – Medical Delta Imaging Institute
Binnen het MDII staan cardiovasculaire en neurovasculaire aandoeningen centraal -twee van de meest voorkomende chronische aandoeningen in de westerse wereld. De toename in obesitas en diabetes leiden tot steeds meer aandoeningen aan hart en bloedvaten, en de  toename van dementie (waaronder de ziekte van Alzheimer) zijn alarmerend. Het MDII ontwikkelt  technologieën op gebied van medische beeldvorming en medische beeldanalyse die vroege diagnose en preventie van deze aandoeningen mogelijk maken.
Het “Heart in 4D” (Heartin4D) project, dat de impulsfinanciering heeft ontvangen, integreert verschillende technologieën voor beeldverwerving en -analyse. Meer specifiek wordt nieuwe echotechnologie ontwikkeld voor het direct meten van de elasticiteit van hart en vaten, en wordt via het combineren van verschillende beeldvormingstechnieken informatie verkregen over hartweefsel en hartbeweging. Dit alles wordt in een Heartin4D tool geïntegreerd zodat alle diagnostische informatie in een oogopslag voor de klinische specialist beschikbaar is.

 

Meer informatie:
Projectbeschrijving op de website van ZonMW
In 2012 ontving MDII al substantiële financiering via het ‘STW-Perspectief voor de topsectoren’ programma
Projectleider van MDII is Prof. Wiro Niessen (Erasmus MC/TU Delft)
Projectpartners: Erasmus MC, TU Delft en LUMC