Negen STW Valorisation Grants voor TU Delft

Nieuws - 26 juli 2013 - Webredactie M&C

Technologiestichting STW heeft negen Valorisation Grants toegewezen aan ondernemende onderzoekers van de TU Delft. Hiermee kunnen ze wetenschappelijke vindingen verder ontwikkelen naar toepassing. In totaal zijn in Nederland 25 Valorisation Grants toegekend, met een gezamenlijke waarde van 1.850.000 euro.

De Valorisation Grant overbrugt het beruchte ‘financieringsgat’. Dat ontstaat nadat een idee dat uit wetenschappelijk onderzoek is voortgekomen, wel blijkt te werken met een proof-of-principle, maar er voor het maken van een prototype vaak geen financiering beschikbaar is. Valorisation Grants overbruggen dit gat en kunnen hier het verschil maken.

Valorisation grants TU Delft Fase-1

Het programma Valorisation Grant kent twee typen honoreringen: Fase-1 en Fase-2. Fase-1 is de haalbaarheidsstudie. Hierin doet de aanvrager onderzoek naar de technologische en commerciële haalbaarheid van het voorstel. Voor deze fase kan een maximum bedrag van 25.000 euro worden aangevraagd. De duur van deze fase bedraagt maximaal 0,5 jaar.

Zeven Delftse onderzoekers krijgen een Fase-1 subsidie:

  • Prof.dr. F.M. Mulder: Long life battery for on-grid storage
  • Prof.dr. T.J. Dingemans: A technology accelerator for high-performance polymers
  • Dr. R.B. Staszewski: Digitally intensive millimeter-wave frequency generation
  • Ir. M. Hajian: A portable electronic document reader for the visually impaired (blind)
  • Ir. B. van der Grinten: RooT tilting vehicle suspension
  • Prof.dr.ir. M. Zeman: In-line steady-state solar simulator
  • Prof.dr. B. Ninaber van Eyben: A biodegradable tent for music festivals

Valorisation Grants TU Delft Fase-2

Fase-2 is de valorisatiefase. In deze fase worden de eerste stappen op het valorisatietraject gezet, zoals het ontwikkelen van een productportfolio, het aantrekken van een ‘launching customer’ en het voeren van onderhandelingen met private financiers. Het doel van deze fase is te komen tot het punt waarop private financiers de verdere commerciële ontwikkeling voor hun rekening willen nemen. Voor Fase-2 kan maximaal 200.000 euro worden aangevraagd voor een periode van maximaal 2 jaar. Voorwaarde is dat de aanvrager met succes de eerste fase van de haalbaarheidsstudie heeft afgerond.

Twee Delftse onderzoekers krijgen een subsidie in Fase-2:

  • Dr.ir. M. Wisse: Fleet Cleaner: schoonmaakrobot voor de scheepshuid
  • Dr.ir. R.B. Staszewski: Time-of-flight 3D imagers for robotic and automotive vision

Meer informatie

Lees het complete bericht op de website van STW.