TU Delft stijgt verder in THE World University Ranking

Nieuws - 02 oktober 2013 - Webredactie M&C

De TU Delft stijgt in de internationale ranglijst van de beste universiteiten, de Times Higher Education World University Rankings van de 77e naar de 69e plaats. De TU Delft is daarmee de tweede Nederlandse universiteit in deze ranking en de beste Nederlandse technische universiteit.

Inspirerend

Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg is verheugd over de stijging van de TU Delft op de THE ranglijst, maar tegelijk plaatst hij de waarde van ‘lijstjes’ ook nadrukkelijk in perspectief. “Er zijn meerdere rankings en het samenstellen van dit soort ranglijsten is geen exacte wetenschap. Het maakt nogal wat uit op welke manier en op basis van welke criteria je dit doet. Maar dergelijke lijsten inspireren je wél om voortdurend aan je prestaties te blijven werken en te blijven investeren om de sterke positie van de Nederlandse universiteiten in de toekomst te behouden."

Breed oordeel

De Times Higher Education World University Rankings is een hoog aangeschreven wereldwijde ranking van de 400 beste universiteiten in de wereld. De THE ranking wordt samengesteld op basis van dertien verschillende indicatoren op het gebied van onderwijs, onderzoek, kennistransfer en internationale oriëntatie. Zo vormt Times Higher Education een breed oordeel over de universiteiten.

Reputatie

 

Eerder dit jaar plaatste Times Higher Education magazine de TU Delft in de World Reputation Rankings wereldwijd op een gedeelde 51-60e plaats, net als vorig jaar. Daarmee was ‘Delft’ de hoogst scorende Nederlandse universiteit en de derde technische universiteit van Europa. De Reputation Rankings zijn gebaseerd op de reputatie die het onderwijs en onderzoek van universiteiten hebben bij academici wereldwijd. De reputatie wordt gepeild via schriftelijke enquêtes onder bijna 50.000 wetenschappers. Ze moeten aangeven welke universiteiten ze ‘de beste’ vinden op hun eigen wetenschapsgebied.