TU Delft, Wageningen UR en MIT winnen competitie technologisch instituut Amsterdam

Nieuws - 13 september 2013 - Webredactie M&C

De gemeente Amsterdam heeft voor haar nieuw op te richten technologisch kennisinstituut gekozen voor het voorstel van het consortium met TU Delft, Wageningen UR en het MIT. Dat maakte de Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels vanmiddag bekend samen met juryvoorzitter Robbert Dijkgraaf. De komende weken starten de verkennende gesprekken tussen de gemeente en de betrokken partijen over de realisatie van het instituut. Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg reageert verheugd: “De TU Delft en haar partners hebben enorm veel kennis over leefbaarheid en duurzaamheid van metropolen. Amsterdam is een prachtige stad, veelzijdig en vooruitstrevend, en daarmee de perfecte proeftuin” 

Onafhankelijk advies
De gemeente Amsterdam wil een technologisch kennisinstituut oprichten. Daarvoor werd in april een competitie uitgeschreven waar dertien internationale consortia aan hebben meegedaan. In juni werden vijf consortia geselecteerd om een uitgewerkt voorstel voor te leggen aan een onafhankelijke commissie onder leiding van prof. Robbert Dijkgraaf, waaronder het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) van de TU Delft, WUR en MIT. De wethouder maakte vandaag het advies van de commissie bekend, waarin AMS als beste uit de bus kwam.

Advanced Metropolitan Solutions
The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) is een plan voor een topinstituut op het gebied van toegepaste stedelijke technologie en ontwerp. Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de stad; in 2030 zal naar verwachting zo’n 70% procent van de wereldbevolking in de metropolen leven. Dat stelt de maatschappij voor grote uitdagingen, waaronder op het gebied van verkeersstromen, voedsel, afval, energie en gezondheid. AMS wil vanuit een multidisciplinaire aanpak onderzoek doen naar deze vraagstukken, oplossingen ontwikkelen en implementeren.

Amsterdam als Living lab
Centraal in het voorstel staat Amsterdam als ‘living lab’, de stad als experimenteerruimte. Door gegevens te verzamelen over de stromen van de stad, zoals verkeer, energie, voedsel, mensen, afval en klimaat, kunnen passende innovatieve oplossingen ontworpen worden en in de stad worden toegepast en geëvalueerd.  "Daar kunnen we bij wijze van spreken morgen al mee beginnen," aldus Dirk Jan van den Berg, collegevoorzitter van de TU Delft: “Amsterdam wordt een proeftuin voor nieuwe concepten die wereldwijd de leefbaarheid en duurzaamheid van metropolen kunnen vergroten.”

Onderzoek en onderwijs
Een innovatieve, ondernemende Masteropleiding op het gebied van Metropolitan Solutions vormt het hart van het AMS-onderwijs, nauw verbonden aan het onderzoek. Deze wordt in Amsterdam ‘on campus’ aangeboden en in de toekomst ook online met wereldwijd bereik. ‘Het koppelen van wetenschappelijke opleidingen uit Delft, Wageningen en het MIT levert enorm veel gebundelde kennis op’, aldus Van den Berg.

Partners
Het consortium voor het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions is een netwerk van partners met wereldwijd bereik. TU Delft, Wageningen UR en MIT vormen het academische hart van het initiatief. Ze werken samen met partners Accenture, Alliander, Cisco, IBM, KPN, Shell en Waternet, Amsterdam Smart City, ESA, TNO, Waag Society en de stad Boston. Dirk Jan van den Berg: “Er spelen enorm veel aspecten bij het realiseren van een leefbare, duurzame stad. Daarom creëren we een open platform waarbij partijen die een goede bijdrage kunnen leveren kunnen aansluiten.”

Lees de het plan hier  (PDF).

Voor persvragen:

Michel van Baal, woordvoerder TU Delft, tel. 06 14015699
Simon Vink, woordvoerder Wageningen UR, tel. 0317 482 466