Koninklijke Onderscheidingen voor Jan Rots en Huub Savenije

Nieuws - 25 april 2014 - Webredactie M&C

Twee hoogleraren binnen de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen hebben een Koninklijke Onderscheiding ontvangen: Jan Rots, hoogleraar Structural Mechanics for Buildings, en Huub Savenije, hoogleraar Hydrology en Water Management.

Professor Jan Rots

Professor Jan Rots, hoogleraar Structural Mechanics for Buildings bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) werd in het Stadhuis in Delft onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
 
Professor Rots krijgt deze onderscheiding voor zijn wetenschappelijke werk met grote maatschappelijke impact. Hij wordt regelmatig als expert te hulp geroepen bij grote projecten als de Noord-Zuidlijn Amsterdam, Spoorzone Delft of maatschappelijke problemen als die spelen rond de verzakkingen in Groningen. Zijn werkterrein omvat de modellering van kracht, vorm en materiaal in bouwconstructies. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 3D-modellen die kunnen voorspellen hoe constructies zich gedragen. Een daarvan is het softwareprogramma DIANA voor berekeningen aan civieltechnische en geotechnische toepassingen, dat internationaal bekend staat als het beste in zijn soort. Professor Rots bedacht ook een manier om de eindige-elementenmethode, de standaardmethode om spanningen in constructies door te rekenen, te kunnen gebruiken voor glas. Zijn methode – sequentieel elastisch rekenen – maakt het mogelijk om het bezwijken van glasstructuren te berekenen, wat tot voor kort niet mogelijk was.  Professor Rots is een sterk bij de universitaire organisatie betrokken medewerker. Bij de faculteit Bouwkunde, waar hij ook een deeltijdaanstelling als hoogleraar vervult, heeft hij verschillende malen opgetreden als interim-decaan. Als voorzitter van de afdeling Bouw & Infra van de faculteit CitG is hij een belangrijke motor geweest achter de vernieuwing van de afdeling. Onderdeel daarvan was het aanstellen van een nieuwe generatie hoogleraren: academisch gerichte hoogleraren, maar ook hoogleraren die hun hoofdbetrekking in de praktijk hebben. Ook zelf is hij een bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk. Hij weet op uitstekende wijze wetenschappelijke kennis te vertalen tot praktijkkennis, waarbij hij zich even gemakkelijk van academische taal als van de taal van de bouw bedient.  

Professor Huub Savenije

Professor Huub Savenije, hoogleraar Hydrology en Water Management bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) werd in theater Diligentia in Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
 

Professor Savenije ontvangt deze onderscheiding voor zijn internationaal toonaangevende wetenschappelijke werk. Hij is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van hydrologie en estuaria (gebieden waar zoet en zout water bij elkaar komen). Hij ontwikkelde een nieuwe methode om de samenhang tussen topografie, aanslibbing en getijdenbewegingen in estuaria te analyseren. Dit onderzoek is van groot belang geweest voor het duurzaam gebruik van waterreserves van estuaria in Mozambique, Thailand, Vietnam en Nederland. Hij heeft ook veel gedaan aan capaciteitsopbouw in met name Afrika. Hij is een van drijvende krachten achter WaterNet, een regionaal netwerk in Zuidelijk Afrika van vijftig universiteiten en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met integraal watermanagement. Voor zijn werk in Afrika kreeg hij in 2008 de Henry Darcy Medal van de European Geosciences Union (EGU), de eerste keer dat een onderzoeker van een Nederlandse universiteit die eer te beurt viel.

Professor Savenije wordt ook zeer gewaardeerd om zijn didactische talent. Hij deelt zijn kennis graag met steeds weer nieuwe generaties studenten en promovendi. Onder zijn begeleiding zijn al meer dan 25 onderzoekers, voornamelijk uit ontwikkelingslanden, gepromoveerd. Ook begeleidde hij al meer dan 150 afstudeerders. Zijn manier van onderwijsgeven, waarbij hij studenten uitdaagt om mee te denken over theorieën en methodes, werd in 2010 op voorspraak van studenten beloond met de Leermeesterprijs van het Universiteitsfonds Delft. Sinds 2013 is hij tevens erelid van het Gezelschap “Practische Studie”, de studievereniging van CiTG. Professor Savenije heeft één wel heel bijzondere leerling begeleid: hij maakte Koning Willem-Alexander destijds wegwijs op het gebied van watermanagement.

 

 

De Delftse hoogleraren Cees Dekker en Leo Kouwenhoven ontvingen dit jaar ook een Koninklijke Onderscheiding, klik hier voor meer informatie.