AMS vestigt zich in KIT

Nieuws - 20 juni 2014 - Webredactie Communication

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), het nieuwe instituut voor toegepaste stedelijke technologie en ontwerp, krijgt in september een toepasselijke plek in het centrum van Amsterdam, in het gebouw van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). AMS is een initiatief van TU Delft, Wageningen UR en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en partners.

Een kernpunt van AMS is de inbedding in de Amsterdamse maatschappelijke omgeving, onder meer door samenwerking met partners van non-profit tot bedrijfsleven. Op de bijeenkomst wordt vandaag bekend gemaakt dat ook de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam zich aansluiten,  via het Centre for Urban Studies, de beta-faculteiten en het Center of Entrepreneurship. Met beide Amsterdamse universiteiten en breder met de AAA (Amsterdam Academic Alliance) wordt een intensieve samenwerking voorzien, op het terrein van onderzoek, onderwijs en entrepreneurship.

Opbouwfase

In het launch-jaar 2014 neemt ir. Renée Hoogendoorn de rol van directeur op zich. Gevestigd in Amsterdam en met haar ruime kennis en ervaring in de transformatie van de stedelijke omgeving, is Hoogendoorn bij uitstek gekwalificeerd om AMS te leiden in deze opbouwfase.

De nieuwe loco-burgemeester van Amsterdam, Kajsa Ollongren, heeft vandaag haar eerste publieke optreden bij de officiële opening van AMS. Ollongren werkte de afgelopen jaren als Secretaris Generaal van Algemene Zaken.

Startbijeenkomst

Dirk Jan van den Berg, bestuursvoorzitter van de TU Delft, is gelukkig met de locatie: “We willen deel uitmaken van de universitaire gemeenschap in de stad. Deze centrale plek, dichtbij het Science Park, past daar bij.”

“De nabijheid van het Science Park is des te belangrijker nu ook de VU en de UvA een grote rol krijgen in AMS”, zegt Louise Fresco, aankomend bestuursvoorzitter van Wageningen UR. “We zijn heel gelukkig dat de Amsterdamse universiteiten AMS komen versterken met hun expertise, die aanvullend is op de groene kennis van zowel urbane als rurale gebieden die wij vanuit Wageningen UR aan Amsterdam te bieden hebben”.

Ontwikkeling

AMS vestigt zich voor minstens drie jaar in het KIT. Daar zal de komende tijd gewerkt worden aan onderzoek en innovatie. Daarnaast wordt een innovatieve Masteropleiding opgezet op het gebied van Metropolitan Solutions, die op kleine schaal zal starten en uitgroeien tot uiteindelijk zo’n 200 AMS-masterstudenten in 2020. Via open online onderwijs zal het onderwijs van AMS nog eens vele duizenden studenten wereldwijd bereiken.

Grootstedelijke vraagstukken

Wereldwijd trekken steeds meer mensen naar de stad; in 2030 zal naar verwachting zo’n 70% procent van de wereldbevolking in de metropolen leven. Dat stelt de maatschappij voor grote uitdagingen, ondermeer op het gebied van verkeersstromen, voedsel, afval, energie, water en gezondheid. AMS zal vanuit een multidisciplinaire aanpak onderzoek doen naar deze vraagstukken, oplossingen ontwikkelen en implementeren. 

Open platform

Het consortium voor het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions is een netwerk van partijen vanuit diverse disciplines. TU Delft, Wageningen UR en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) vormen het academische hart. Ze werken samen met partners Accenture, Alliander, Cisco, IBM, KPN, Shell en Waternet, Amsterdam Smart City, ESA, TNO, Waag Society en de stad Boston. De samenwerking van al deze partners biedt een kans om het metabolisme van de stad in een multidisciplinaire context te bestuderen. AMS is bovendien een open platform waarbij partijen die een goede bijdrage kunnen leveren kunnen aansluiten.  

Living lab

Amsterdam wordt het ‘living lab’ van AMS. Bewoners van de stad worden betrokken als testers, gebruikers en co-creators van producten en ideeën die de stad leefbaarder moeten maken.

Meer informatie
www.ams-amsterdam.com