‘Delftweek’ voor beste studenten van Water treatment-MOOC

Nieuws - 25 juni 2014 - Webredactie Communication

‘De kwaliteit van het drinkwater in steden in Venezuela verbeteren”, dat is het doel van Alexander Gebriel Casteñada Estévez. Hij was een van de beste deelnemers aan de gratis online cursus (MOOC - Massive Open Online Course) Introduction to Water Treatment die de TU Delft vorig najaar organiseerde. De beste deelnemers mochten gratis deelnemen aan het online vervolgvak Fundamentals of Water Treatment. Vier van hen, uit Venezuela, Cyprus, Polen en Italië, komen van 23 tot 27 juni naar de TU Delft om practica te doen en tentamen af te leggen.

Drinkwater en afvalwater 

De MOOC Introduction to Water Treatment is een inleiding tot de waterzuiveringstechnologie. Duizenden studenten uit de hele wereld maakten er kennis met technieken die nodig zijn voor  voldoende en goed drinkwater en manieren waarop afvalwater, met name in steden, afgevoerd en gezuiverd kan worden.

 

Regulier onderwijs online

De afdeling Watermanagement van de TU Delft biedt verschillende vormen van online onderwijs aan. De gratis MOOC, een bachelorvak, is een kennismaking met het vakgebied. Deelnemers kunnen een certificaat behalen, maar het levert geen formele studiepunten op. Studenten die de smaak te pakken hebben en die beschikken over de juiste vooropleiding, kunnen de online Masteropleiding volgen of losse vakken daarvan. Het verschil met MOOCs is dat het onderwijs kleinschaliger is, er meer begeleiding is van de docent en dat  ze er studiepunten en uiteindelijk een geaccrediteerd diploma mee kunnen halen. Ze betalen voor deze opleiding hetzelfde als studenten die gewoon op de campus studeren. De beste studenten van de MOOC mochten gratis deelnemen aan het eerste vak van de Masteropleiding.

Inhoudelijk is de online opleiding gelijk aan die van de studenten die gewoon op de campus onderwijs volgen. Net als de andere studenten moeten ze ook practica doen en tentamens afleggen. Daarvoor komen ze een week naar Delft. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Karen Collet, persvoorlichter TU Delft, telefoon 015 278 5408, email K.Collet@tudelft.nl.