Lees verder op de website van Universiteitsblad Delta.

Nieuws - 25 april 2014 - Webredactie Communication

De Delftse hoogleraren Cees Dekker, Leo Kouwenhoven, Jan Rots en Huub Savenije ontvangen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding.

Professor Cees Dekker

Professor Cees Dekker, hoogleraar Moleculaire Biofysica aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) werd in theater Diligentia in Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Dekker kreeg deze onderscheiding voor zijn baanbrekend wetenschappelijk werk van grote maatschappelijke relevantie. Hij is een van Nederlands meest aansprekende natuurkundigen en een internationaal boegbeeld van de nanowetenschap, vanwege zijn inventieve onderzoek naar nanobuizen en andere nanosystemen. In recentere jaren heeft hij zijn belangstelling uitgebreid naar de moleculaire biofysica, een vakgebied dat zich richt op het functioneren van afzonderlijke cellen tot op moleculair niveau. Begrip van de mechanismen die zich binnen een cel afspelen kan leiden tot bijvoorbeeld betere gezondheidszorg, moleculair gerichte geneesmiddelen en ontwikkeling van nieuwe energiebronnen.


Professor Dekker is al veelvuldig geëerd voor zijn werk. In 2006 werd hij benoemd tot universiteitshoogleraar aan de TU Delft, een eretitel die hij kreeg als inspirerend leider en leermeester binnen de universiteit en als boegbeeld van de TU Delft in de maatschappij. In 2003 ontving hij de Spinozapremie Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
en werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
In 2009 werd hem een ERC Advanced Grant toegekend en in 2012 ontving hij de Physicaprijs van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. Internationale erkenning was er onder meer in 2012 toen hij de Nanoscience Prize van de International Society of Nanoscale Science, Engineering, and Computation ontving.
Professor Dekker oogst ook waardering voor zijn bijdragen aan het maatschappelijke debat. De manier waarop hij deelneemt aan de discussie over de verhouding tussen wetenschap en
levensbeschouwing is een inspirerend voorbeeld voor het voeren van een constructieve dialoog.

Professor Leo Kouwenhoven

Professor Leo Kouwenhoven, hoogleraar Nanofysica aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) werd in theater Diligentia te Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Kouwenhoven werd geridderd voor zijn grensverleggende en wereldwijd toonaangevende onderzoek. Hij is een autoriteit op het gebied van de elektronische eigenschappen van nanostructuren. Zo deed hij baanbrekend onderzoek naar kwantumstippen: minuscule structuren in halfgeleidermateriaal die bijzondere kwantumeigenschappen vertonen. Tegenwoordig zet hij zich volledig in voor de ontwikkeling van bouwstenen voor een kwantumcomputer. Ook in dit competitieve veld heeft hij veel invloed. In 2013 publiceerde zijn onderzoeksgroep de eerste waarnemingen van de niet eerder aangetoonde Majorana-fermionen, een potentiele bouwsteen voor zo’n kwantumcomputer. Professor Kouwenhoven is nu wetenschappelijk directeur van QuTech, het instituut dat de brug moet vormen tussen het onderzoek naar de kwantumcomputer en de Nederlandse hightechindustrie.
 
Professor Kouwenhoven kreeg al vele nationale en internationale prijzen en grants, waaronder de Sackler Prize for Physics in 2002, een Spinozapremie in 2007, en een Advanced Investigator Grant van de European Research Council (ERC) in 2008. Samen met professor Lieven Vandersypen (TU Delft) en professor Carlo Beenakker (Universiteit Leiden) ontving hij in 2012 een ERC Synergy Grant voor samenwerkende topwetenschappers. Professor Kouwenhoven is ook een talentontwikkelaar en inspirator van formaat, die het beste in de mensen om hem heen naar boven weet te halen. Mede om die reden eerde het Universteitsfonds Delft hem in 2008 met een Leermeesterprijs.
Professor Kouwenhoven is als geen ander in staat om moeilijke onderwerpen toegankelijk te maken. Hij is regelmatig te zien in veelbekeken televisieprogramma’s, schrijft populairwetenschappelijke artikelen en is de oprichter van “Spinoza te Paard”, waar wetenschappers maandelijks in het Paard van Troje in Den Haag hun recente onderzoeksresultaten delen met een breed publiek.

Professor Jan Rots

Professor Jan Rots, hoogleraar Structural Mechanics for Buildings bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) werd in het Stadhuis in Delft onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Professor Rots krijgt deze onderscheiding voor zijn wetenschappelijke werk met grote maatschappelijke impact. Hij wordt regelmatig als expert te hulp geroepen bij grote projecten als de Noord-Zuidlijn Amsterdam, Spoorzone Delft of maatschappelijke problemen als die spelen rond de verzakkingen in Groningen. Zijn werkterrein omvat de modellering van kracht, vorm en materiaal in bouwconstructies. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 3D-modellen die kunnen voorspellen hoe constructies zich gedragen. Een daarvan is het softwareprogramma DIANA voor berekeningen aan civieltechnische en geotechnische toepassingen, dat internationaal bekend staat als het beste in zijn soort. Professor Rots bedacht ook een manier om de eindige-elementenmethode, de standaardmethode om spanningen in constructies door te rekenen, te kunnen gebruiken voor glas. Zijn methode – sequentieel elastisch rekenen – maakt het mogelijk om het bezwijken van glasstructuren te berekenen, wat tot voor kort niet mogelijk was.  Professor Rots is een sterk bij de universitaire organisatie betrokken medewerker. Bij de faculteit Bouwkunde, waar hij ook een deeltijdaanstelling als hoogleraar vervult, heeft hij verschillende malen opgetreden als interim-decaan. Als voorzitter van de afdeling Bouw & Infra van de faculteit CitG is hij een belangrijke motor geweest achter de vernieuwing van de afdeling. Onderdeel daarvan was het aanstellen van een nieuwe generatie hoogleraren: academisch gerichte hoogleraren, maar ook hoogleraren die hun hoofdbetrekking in de praktijk hebben. Ook zelf is hij een bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk. Hij weet op uitstekende wijze wetenschappelijke kennis te vertalen tot praktijkkennis, waarbij hij zich even gemakkelijk van academische taal als van de taal van de bouw bedient.  

Professor Huub Savenije

Professor Huub Savenije, hoogleraar Hydrology en Water Management bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) werd in theater Diligentia in Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Savenije ontvangt deze onderscheiding voor zijn internationaal toonaangevende wetenschappelijke werk. Hij is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van hydrologie en estuaria (gebieden waar zoet en zout water bij elkaar komen). Hij ontwikkelde een nieuwe methode om de samenhang tussen topografie, aanslibbing en getijdenbewegingen in estuaria te analyseren. Dit onderzoek is van groot belang geweest voor het duurzaam gebruik van waterreserves van estuaria in Mozambique, Thailand, Vietnam en Nederland. Hij heeft ook veel gedaan aan capaciteitsopbouw in met name Afrika. Hij is een van drijvende krachten achter WaterNet, een regionaal netwerk in Zuidelijk Afrika van vijftig universiteiten en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met integraal watermanagement. Voor zijn werk in Afrika kreeg hij in 2008 de Henry Darcy Medal van de European Geosciences Union (EGU), de eerste keer dat een onderzoeker van een Nederlandse universiteit die eer te beurt viel.

Professor Savenije wordt ook zeer gewaardeerd om zijn didactische talent. Hij deelt zijn kennis graag met steeds weer nieuwe generaties studenten en promovendi. Onder zijn begeleiding zijn al meer dan 25 onderzoekers, voornamelijk uit ontwikkelingslanden, gepromoveerd. Ook begeleidde hij al meer dan 150 afstudeerders. Zijn manier van onderwijsgeven, waarbij hij studenten uitdaagt om mee te denken over theorieën en methodes, werd in 2010 op voorspraak van studenten beloond met de Leermeesterprijs van het Universiteitsfonds Delft. Sinds 2013 is hij tevens erelid van het Gezelschap “Practische Studie”, de studievereniging van CiTG. Professor Savenije heeft één wel heel bijzondere leerling begeleid: hij maakte Koning Willem-Alexander destijds wegwijs op het gebied van watermanagement.