Nieuwe gratis online cursussen TU delft

Nieuws - 23 december 2014 - Webredactie Communication

Begin 2015 biedt de TU Delft vier nieuwe gratis online cursussen (MOOC’s). Ook de MOOC’s van 2014 worden herhaald. In het totaal heeft de TU Delft nu 17 gratis online cursussen.

Nieuw

De nieuwe gratis online cursussen zijn:

Veel mensen worstelen met data. Als ze data beter zouden begrijpen, worden mensen productiever en nemen ze betere beslissingen. Deze cursus helpt ze hierbij. De deelnemers leren data beter te analyseren door gebruik te maken van spreadsheets en door data te visualiseren. Ook leren ze hoe ze een spreadsheet vrij houden van fouten. 

Tegenwoordig is het vaak nodig om de complexe realiteit terug te brengen tot een beknopte en overtuigende boodschap. Framing is een aanpak die gaat over de manier waarop we die boodschap overbrengen: over onze woorden, beelden en metaforen. Deze cursus is bedoeld voor mensen die te maken hebben met publieke en politieke debatten. De cursus is niet alleen bedoeld voor personen uit de publieke sector maar ook voor ingenieurs, consultants en managers en in het algemeen voor mensen die willen leren hoe ze impact kunnen hebben en een debat kunnen winnen. 

De meeste MOOC’s zijn introductiecursussen op bachelorniveau waarvoor niet heel veel voorkennis nodig is. Dat geldt niet voor deze cursus. ‘General knowledge of condensed matter theory and quantum mechanics on at least an advanced bachelor level’, dat heeft niet iedereen. De MOOC gaat in op het natuurkundig gedrag van een speciaal soort deeltjes, waaronder het bekende Majorana-deeltje, waarmee mogelijk topologische quantumbits te bouwen zijn. Zo’n topologische qubit bezit niet alleen een toestand, maar ook informatie over alle vorige toestanden waar deze verkeerd heeft. Topologische qubits zijn potentieel uitermate krachtige bouwstenen voor een quantumcomputer.

Bij veel bèta-opleidingen wereldwijd vinden studenten de wiskunde vaak pittig omdat het tempo een stuk hoger ligt dan ze gewend zijn. Deze cursus van de TU Delft helpt hen om voor aanvang van hun studie een goed beeld te krijgen van wat wiskunde aan een dergelijke opleiding is, daar de lol van in te zien en zich er optimaal op voor te bereiden. 

Cursus voor professionals

Op 20 januari start Economics of Cybersecurity de eerste ProfEd cursus van de TU Delft, specifiek gericht op mensen die al enige jaren werkervaring hebben en zich naast hun baan willen bijscholen. Deelnemers aan deze cursus betalen US$ 250.
De cursus richt zich op professionals die keuzes maken over informatiebeveiliging van bedrijven. Vaak wordt gedacht dat de technische keuzes bepalen hoe een bedrijf omgaat met de beveiliging van informatie, maar economische prikkels blijken even belangrijk. Veel incidenten ontstaan omdat degene die het systeem moet beveiligen niet degene is die voor de schade opdraait wanneer de beveiliging faalt. Deze cursus gaat in op de economische factoren die meespelen in beslissingen van bedrijven met betrekking tot hun informatieveiligheid.

300.000 deelnemers 

De TU Delft heeft op dit moment zo’n 150.000 inschrijvingen bij de MOOC’s die nu lopen en voor de komende tijd zijn aangekondigd. Wordt het aantal inschrijvingen meegeteld bij MOOC’s die inmiddels zijn afgerond, dan bedraagt het totaal zo’n 300.000 inschrijvingen. 

 

 

 

In september 2013 startte de eerst MOOC van de TU Delft. Sindsdien zijn ongeveer 7.000 certificaten uitgereikt, een veelvoud van het aantal studenten dat jaarlijks  ‘on campus’ zo’n vak afrondt. Bijvoorbeeld, de eerste MOOC was Solar Energy, met 57.120 deelnemers. Daar werden 2912 Certificates of Completion uitgereikt. ‘On campus’ zijn dat er jaarlijks zo’n 50.

Meer informatie
Bekijk het overzicht van alle MOOC’s van de TU Delft.