TU Delft introduceert online cursussen voor professionals

Nieuws - 02 oktober 2014 - Webredactie Communication

Vanaf januari biedt de TU Delft online ProfEd cursussen aan. Deze professional education courses zijn wereldwijd te volgen en bedoeld voor mensen die al enige jaren werkervaring hebben en zich naast hun baan willen bijscholen. TU Delft is samen met MIT Sloan School of Management en Rice University een van de voorlopers die ProfEd cursussen aanbieden. De eerste ProfEd cursus is ‘Economics of Cybersecurity’. ProfEd wordt op 2 oktober gelanceerd door het online onderwijsplatform edX.

Economics of Cybersecurity

 

Informatieveiligheid staat enorm in de belangstelling bij het bedrijfsleven. In een samenleving die in grote mate afhankelijk is van informatie technologie, wordt de beveiliging van informatiesystemen steeds crucialer. De ProfEd cursus ‘Economics of Cybersecurity’ richt zich op professionals die keuzes maken over informatiebeveiliging van bedrijven. Vaak wordt gedacht dat de technische keuzes bepalen hoe een bedrijf omgaat met de beveiliging van informatie, maar economische prikkels blijken even belangrijk. Veel incidenten ontstaan omdat degene die het systeem moet beveiligen niet degene is die voor de schade opdraait wanneer de beveiliging faalt. Deze cursus gaat in op de economische factoren die meespelen in beslissingen van bedrijven met betrekking tot hun informatieveiligheid. De cursus maakt gebruik van nieuwe inzichten in dit prille onderzoeksterrein. De cursus wordt verzorgd door Michel van Eeten en zijn collega’s van de Economics of Cybersecurity groep van de TU Delft, samen met collega’s van University of Cambridge, University of Münster en Southern Methodist University. De Engelstalige cursus start in januari en duurt vier weken.

Wereldwijd netwerken

TU Delft biedt sinds het voorjaar van 2013 via edX gratis online cursussen, (MOOC’s – Massive Open Online Courses’) aan, waarvoor zich al zo’n 220.000 geïnteresseerden over de hele wereld hebben ingeschreven. Anders dan die MOOC’s, zijn professional courses toegesneden op mensen die werkzaam zijn in de desbetreffende sector. Zij kunnen echte praktijkvoorbeelden, wereldwijd, aandragen als “cases”. Door de MOOC vergroten de deelnemers zo ook hun netwerk. De gewone MOOC’s zijn gericht op een breder publiek en zijn meestal een introductie in een vakgebied. Een ander verschil is dat ProfEd cursussen niet gratis zijn, deelnemers aan ‘Economics of CyberSecurity’ betalen bijvoorbeeld US$ 250. Daarnaast zal er tijdens deze cursussen meer interactie zijn met de docenten, bijvoorbeeld in de vorm van ‘webinars’ (een seminar op internet dat de deelnemers online kunnen volgen).

Certificaat en CE-punten

Deelnemers die de cursus succesvol afronden krijgen een door edX geverifieerd certificaat van voltooiing. Daarnaast krijgen de succesvolle deelnemers Continuing Education Units (CEUs), punten waarmee ze ook naar hun werkgever kunnen aantonen dat ze de cursus gevolgd hebben. Deze punten zijn vooral belangrijk voor het internationale, of Amerikaanse, publiek: daar is het voor verschillende beroepsgroepen verplicht zich gedurende hun carrière bij te scholen en het behalen van CEUs is een manier om dat te doen.

Stap richting maatwerk

Anka Mulder, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft, vindt het een belangrijke ontwikkeling: “Van de gratis online MOOC’s leren we veel over het geven van online onderwijs. Die kennis gebruiken we nu om te voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven om meer gespecialiseerde online cursussen. Voor hun concurrentiepositie is het essentieel dat ze hun technische kennispeil up to date houden. Een volgende stap is gespecialiseerde technisch-wetenschappelijke cursussen op maat voor bedrijven. Online onderwijs heeft als voordeel dat het flexibel is en dus makkelijker te combineren met werk en een gezinsleven,” vertelt Mulder. “Dat geldt niet alleen voor Nederlandse professionals, maar ook voor hun collega’s wereldwijd”.

Meer informatie
Meer over ProfEd.  
Meer over Economics of Cybersecurity