TU Delft kondigt vijf nieuwe MOOC’s aan voor het najaar

Nieuws - 10 maart 2014 - Webredactie Communication

TU Delft heeft vijf nieuwe gratis online cursussen geselecteerd die dit najaar van start zullen gaan. De universiteit biedt sinds het najaar van 2013 MOOC’s (Massive Open Online Courses) aan. 

Via de MOOC’s heeft iedereen, waar ook ter wereld, gratis online toegang tot de kennis van de TU Delft. Deelnemers bekijken videomateriaal, lezen, maken opdrachten, discussiëren op het forum en kunnen de cursus afsluiten met een certificaat van deelname. Dit voorjaar biedt de TU Delft drie MOOC’s aan. Aeronautical Engineering ging begin maart van start. In april starten Next Generation Infrastructures – Part 1 en An Introduction to Credit Risk Management. 

Problem Analysis

Deze MOOC gaat over ‘Complex Multi Actor Systems’, ‘spaghetti situaties’ waarin veel partijen betrokken zijn en veel factoren die elkaar beïnvloeden. Denk aan discussies over duurzame energie of informatie veiligheid. In dergelijke discussies praten mensen vaak over oplossingen, maar weet niemand wat precies de vraag is of de beste oplossing. Kwantitatieve en kwalitatieve modellen helpen grip te krijgen op dergelijke complexe vraagstukken. Deelnemers aan de cursus verwerven praktische instrumenten en methoden om complexe problemen te structureren en analyseren.

Responsible Innovation

Responsible innovation richt zich op de ontwikkeling, introductie en het gebruik van nieuwe technologie die ons helpt om problemen in die samenleving op te lossen. Maar technologische innovatie draagt niet alleen bij aan ons welzijn, het brengt soms ook risico’s met zich mee voor mens en milieu. We moeten ons er dus van vergewissen dat dergelijke vernieuwingen passen bij de waarden van de samenleving.

Met deze MOOC wil de TU Delft geïnteresseerden kennis laten maken met dit vakgebied, door te kijken naar nieuwe technologie die op dit moment wordt ontwikkeld als antwoord op actuele maatschappelijke uitdagingen, zoals ‘personalized health’; voedselveiligheid; Smart Cities; duurzame energie; digitale veiligheid en hulpverlening bij rampen.

The Delft Design Approach

In ons dagelijks leven gebruiken we honderden of zelfs duizenden producten. Al die producten zijn ontworpen, de een met meer, en de ander met minder succes. De ‘Delft Design Approach’ is een gestructureerde benadering die ontwerpers helpt om complexe ontwerpopdrachten aan te pakken: van het formuleren van een strategische visie, het in kaart brengen van gebruikers en hun context, tot het ontwikkelen en selecteren van betekenisvolle ontwerpen voor producten en diensten. Met de ‘Delft Design Approach’ MOOC wil de TU Delft deelnemers kennis laten maken met de Delftse ontwerpaanpak middels een aantal modellen en ontwerpmethodenen de kennis en ervaring van zowel experts vanuit het onderwijs als de praktijk.

Technology for Biobased Products

Efficiënt omgaan met grondstoffen: daar draait het om in een biobased economy (bio-economie). Voor het produceren van materialen en energie worden hernieuwbare bronnen gebruikt, zoals gewassen en biomassa. Maar hoe zien die biotechnologische processen eruit? In deze eerste MOOC over microbiologie, industriële biotechnologie en biobased economy behandelen Delftse topwetenschappers zoals Isabel Arends en Luuk van der Wielen onderwerpen als melkzuurproductie, vergisting en enzymproductie. Aan de hand van vele voorbeelden, zoals hoe barnsteenzuur voor voedselproductie wordt gebruikt en hoe vezelhoudende biomassa biobrandstof wordt, leren deelnemers hoe bio-productie bij kan dragen aan duurzame innovatie.

Functioneel Programmeren

Iedere ingenieur of exacte wetenschapper is bekend met het idee van wiskundige functies voor het modelleren van de wereld, bijvoorbeeld door middel van lineaire algebra, calculus, differentiaal vergelijkingen etc. Rond 1930 ontwikkelde de wiskundige Alonzo Church de lambda calculus in een poging om de grondslagen van de wiskunde te formaliseren met behulp van functies. Hij legde hiermee de basis voor het begrip van berekenbare functies, oftewel het gebruiken van wiskundige functies voor het programmeren van computers. 

Via een van de allereerste programmeertalen Lisp, heeft de lambda calculus sindsdien een enorme opmars gemaakt in de Informatica. Het ondersteunt inmiddels alle moderne programmeertalen zoals JavaScript, Scala, Visual Basic, PHP, C++, Mathematica, … en sinds kort zelfs Java, allemaal hogere-orde functies in combinatie met de imperatieve stijl van programmeren gebaseerd op de Turing machine. In deze MOOC gebruiken we de pure functionele taal Haskell om de deelnemers klaar te stomen voor de moderne praktijk van het programmeren met wiskundige functies.

Massive

Vorig najaar organiseerde TU Delft haar eerste twee MOOC’s. Voor beide MOOC’s was het aantal geslaagden een veelvoud van het jaarlijkse aantal ‘on campus’ studenten. Bij ‘Introduction to Water Treatment’ slaagden zo’n 550 deelnemers voor de tentamens. ‘Solar Energy’ mocht bijna 3.000 certificaten uitreiken aan de online studenten.

edX

De TU Delft biedt de MOOC’s aan via het platform edX, een online platform voor onderwijs, waarmee onder andere MIT en Harvard sinds 2012 cursussen toegankelijk maken voor iedereen met een internetverbinding. Een van de redenen dat de TU Delft voor edX kiest, is dat het materiaal daar met een open licentie gepubliceerd kan worden. Daardoor kunnen ook anderen het materiaal gebruiken.

 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de MOOC’s van de TU Delft.