Architect Kraaijvanger

Nieuws - 28 mei 2014

Sinds de vorige update is er alweer veel gebeurd. Begin dit jaar zijn we samen met CRE druk aan de slag gegaan om een architect te selecteren die ons gaat helpen om een goed ontwerp te maken voor de accommodatie uitbreiding en upgrading van S&C. En de architect is gekozen: Kraaijvanger gaat het doen!

Zij zijn als beste architect uit de bus gekomen, o.a. omdat zij oog hebben voor de gebruikers en hun functionele wensen. Projectleider van CRE voor dit project, Lucy Mackie: “De kwaliteit van de voorstellen die we op basis van ons Plan van Eisen hebben ontvangen was erg hoog. De invulling van Kraaijvanger heeft ons vooral getroffen door de logische manier waarop onze eisen en hun visie zijn vormgegeven. Het resultaat is een spannend ontwerp waarin een verbinding is gelegd, zowel in materiaal als in gebruik, tussen de bestaande bouw en het te ontwikkelen deel.”
Versterkt met een installateur en een constructeur zijn we nu in het ontwerpteam aan de slag gegaan om het ontwerp verder uit te denken. Het S&C accommodatieplan projectteam zal een deel van de input voor het ontwerpteam aanleveren en is dus nauw betrokken bij het ontwerpproces. CRE en S&C streven ernaar om in het najaar (2014) een voorlopig ontwerp te hebben en begin 2015 de aannemer te selecteren.
Daarnaast speelt ook het tijdelijke huisvestingsproject voor de komende jaren. Om ervoor te zorgen dat we voldoende capaciteit hebben om onze klanten een kwalitatief programma aan te bieden, willen we extra huisvesting realiseren in de vorm van twee tijdelijke gebouwen totdat de nieuwe accommodatie uitbreiding is gerealiseerd. Deze zalen zullen zowel Cultuur, Sport als Events van extra capaciteit voorzien. We hopen dat dit vanaf het tweede semester van komende studiejaar (januari 2015) gereed is, maar hierin zijn we ook afhankelijk van een vergunning van de gemeente.