STW kent half miljoen euro toe aan onderzoeken Faculteit Bouwkunde

Nieuws - 17 november 2015 - Communication BK

Twee onderzoeksvoorstellen geleid door Vincent Gruis en Martin Tenpierik sleepten vorige week samen een half miljoen binnen. De toekenning werd gedaan in kader van het onderzoeksprogramma “Research Through Design”; het eerste STW programma dat specifiek toespitst op ontwerp gerelateerd onderzoek.

De onderstaande twee onderzoeken ontvingen beiden een kwart miljoen aan fundering:

Double Face 2.0
Dr.ir. M.J. Tenpierik, M. Turrin 

Met nieuwe lichtgewicht en doorzichtige materialen willen onderzoekers in dit project nieuw leven blazen in een stokoud verwarmingsconcept, de zogeheten trombe-muur. De nieuwe materialen moeten de nadelen van de traditionele trombe-muur wegnemen.Een trombe-muur is een passief systeem dat warmtestraling van de zon vasthoudt en geleidelijk weer uitstraalt, zodat een gebouw tot diep in de avond wordt verwarmd met ‘zonnewarmte’. Hoewel een trombe-muur in theorie gratis warmte levert, en huishoudens een flink lagere energierekening kan opleveren, is het concept nooit op grote schaal doorgebroken. Het grote nadeel is de laag die de zonnestraling vasthoudt en weer uitzendt. Dat materiaal houdt vanzelfsprekend zonlicht tegen, waardoor het binnenshuis donker blijft. De onderzoekers gaan een systeem ontwikkelen dat dezelfde warmte-eigenschappen heeft, maar transparant is. Om dat te bereiken zetten de onderzoekers allerlei nieuwe technieken en materialen in, waaronder 3D-printen, faseveranderingsmaterialen en aerogels. De thermische prestatie van het systeem zal een belangrijk onderdeel vormen van de esthetiek van de wand.

Beyond the Current: User preference tested design solutions for energy efficient housing renovation
Prof.dr. ir. V.H. Gruis, Prof.dr. M.F. Asselbergs, prof.dr. A. van den Dobbelsteen in samenwerking met Dr. I. Opstelten (Hogeschool Utrecht)

Bij het ontwerpen van energiebesparende renovaties aan woningen draait het tegenwoordig vooral om rijtjeshuizen. Met name in grotere steden is echter een grote behoefte aan aantrekkelijke en betaalbare ontwerp-oplossingen voor andere soorten woningen, zoals naoorlogse appartementencomplexen of monumentale panden. Bovendien worden huidige oplossingen vooral ontwikkeld vanuit aannemers, gericht op professionele opdrachtgevers. Daarbij ligt de nadruk op technologische prestaties, en niet op esthetische aspecten, geschiktheid voor cultureel erfgoed en voorkeuren van bewoners.Het project Beyond The Current moet leiden tot nieuwe ontwerpmogelijkheden voor het renoveren van woningen die niet te classificeren zijn als rijtjeshuis. De onderzoekers ontwikkelen virtuele 3D-modellen van hun ontwerpen en testen de aantrekkelijkheid daarvan bij gebruikers.